Fjallahveravist

L12.3

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. C2.1432 Geothermal alpine habitats.

Fjallahveravist
Mynd: Olga Kolbrún Vilmundardóttir

Fjallahveravist í Austur-Reykjadölum við Torfajökul í Rangárvallasýslu. Mosi dafnar í raka og hita. Mest áberandi eru æðplöntutegundirnar mýrfjóla og fjallapuntur en einnig dafna jarðhitategundirnar grámygla og naðurtunga. Jarðvegshiti er 30°C. – Geothermal alpine habitat in southern highlands.

Fjallahveravist
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Fjallahveravist í Vestur-Reykjadölum við Torfajökul í Rangárvallasýslu. Af æðplöntum er einna mest áberandi mýradúnurt, hrossanál og skriðlíngresi. Naðurtunga vex þar sem þurrara er. Jarðvegshiti er 33°C. – Geothermal alpine habitat in southern highlands.

Lýsing

Deiglendis- og dýjablettir í brekkurótum, hvilftum og dældum á hálendinu eða þar sem heitt vatn rennur frá uppsprettum og vatnshverum. Þegar ofar dregur í brekkum verður land þurrara og þar finnast gufu- og leirhverir. Víða má sjá snjódældaráhrif á gróðurfari. Gróðurþekja er að jafnaði órofin þar sem rakast er. Mosar eru áberandi í þekju en æðplöntur vaxa oft strjált.

Plöntur

Fjöldi tegunda er nokkur. Fjallapuntur (Deschampsia alpina) er ríkjandi æðplantna. Hitakæra tegundin laugasef (Juncus articulatus) einkennir vistgerðina ásamt skriðlíngresi (Agrostis stolonifera), mýra­dúnurt (Epilobium palustre) og mýrfjólu (Viola palustria). Grasvíðir (Salix herbacea) og blávingull (Festuca vivipara) vaxa þar sem þurrara er. Jarðhitategundin naðurtunga (Ophioglossum azoricum) finnst víða en grámygla (Gnaphalium uliginosum) mun sjaldnar. Nokkuð er um snjódældategundir og eru fjallasmári (Sibbaldia procumbens) og grámulla (Omalotheca supina) algengastar. Fjaðurgambri (Racomitrium elongatum), laugaslyðra (Gymnocolea inflata) og flaganaddur (Nardia scalaris) eru algengustu mosarnir ásamt dýjahnappi (Philonotis fontana). Algengustu fléttutegundirnar eru engja­skóf (Peltigera canina) og grábreyskja (Stereocaulon alpinum).

Jarðvegur

Fremur þunnur jarðvegur og er víða ummyndaður af hita. Undirlag er oftast melar og vikur eða áreyrar.

Jarðhiti á 10 cm dýpi

Á bilinu 15–56°C; meðaltal 27°C (n=73).

Fuglar

Lítið sem ekkert fuglalíf.

Útbreiðsla

Eingöngu á háhitasvæðum á miðhálendinu.

Verndargildi

Hátt.

Fjallahveravist

Fjallahveravist fannst í 12% reita þar sem jarðhitavistgerðir voru rannsakaðar. Flatarmál hennar reiknast um 5 km2, óvissa mikil. – The habitat type is found within 12% of all grid squares investigated. Its total area is estimated 5 km2.

 

Jarðhitategundir æðplantna – Geothermal vascular plant species within the habitat type
Grámygla Gnaphalium uliginosum
Naðurtunga Ophioglossum azoricum

 

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í fjallahveravist

Fjöldi skráðra æðplantna, mosa og fléttna í vistgerðinni. – Total number of vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichen species (Fléttur) within the habitat type.

Ríkjandi æðplöntur í vistgerðinni. – Dominant vascular plant species within the habitat type.

Opna í kortasjá