Hrúðurkarlafjörur

F1.1

EUNIS-flokkun

A1.11 Mussel and/or barnacle communities.

Hrúðurkarlafjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Hrúðurkarlafjara á Reykjanesi. – Barnacle community in southwestern Iceland.

Hrúðurkarlafjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Hrúðurkarlafjara í Reykjarfirði á Ströndum. – Barnacle community in the Westfjords.

Lýsing

Yfirleitt örmjóar fjöruspildur þar sem skjól er lítið og brimasemi því mikil. Undirlag er hart og stöðugt og haggast varla, jafnvel ekki í miklu brimróti. Lítið er um plöntur og dýr vegna brims. Hrúðurkarlar og/eða smávaxinn kræklingur geta þó verið áberandi á klöppunum því þeir þola brim ágætlega. Fjörusverta er einnig áberandi og stundum sést smávaxið skúfþang, rauðþörungar og brúnþörungar. Vistgerðin er lítt könnuð vegna erfiðra skilyrða.

Fjörubeður

Klappir og stórgrýti.

Fuglar

Lítið fuglalíf vegna erfiðra aðstæðna, einna helst æðarfugl og vaðfuglar eins og sendlingur og tildra sem geta stundum nýtt þetta svæði til fæðuöflunar.

Líkar vistgerðir

Einna helst skúfþangsfjörur.

Útbreiðsla

Allt í kringum landið þar sem klappir eru fyrir opnu hafi, gjarnan sem litlar spildur.

Verndargildi

Lágt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Útbreiðslukort hrúðurkarlafjörur

Hrúðurkarlafjörur eru aðeins um 2% (21 km2) af fjörum landsins. Þær eru þó dreifðar umhverfis landið, gjarna sem stuttar og mjóar fjöruræmur á smáblettum. – Barnacle communities cover only 2% (21 km2) of the coast, but occur nevertheless in most parts of Iceland, as fragmented thin segments of variable length along the coastline.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Fjörusverta Hydropunctaria maura Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Purpurahimna Porphyra umbilicalis Kræklingur Mytilus edulis
Þari  Laminaria spp. Klettadoppa Littorina saxatilis
Skúfþang Fucus distichus    
Rauðþörungateg. Ceramium schuttleworthianum    
Snót Aglaothamnion sepositum    
Rauðló Rhodochorton purpureum    
Söl Palmaria palmata    

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, hrúðurkarlafjörur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá