Móahveravist

L12.2

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. H6.152 Geothermal heathlands.

Móahveravist
Mynd: Olga Kolbrún Vilmundardóttir

Móahveravist í Miðdal við Hengil í Árnessýslu. Mosar eru ráðandi í þekju en blóðberg setur mikinn svip á gróðurinn og þarna vex jarðhitategundin naðurtunga. Jarðvegshiti er 42°C. – Geothermal heathland in southwestern Iceland.

Móahveravist
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Móahveravist í Landmannalaugum á Landmannaafrétti í Rangárvallasýslu. Blóðberg og vegarfi eru einna mest áberandi í þekju. Jarðhitategundirnar grámygla og naðurtunga eru til staðar. Jarðvegshiti er 55°C. – Geothermal heathland in southern highlands.

Lýsing

Heit og þurr jörð, einkum á hæðum og bungum við gufu- og leirhveri. Þar sem gufu leggur yfir ber hún með sér raka sem getur skapað skilyrði fyrir rakakærar tegundir. Mikilla hitaáhrifa gætir í jarðvegi og þar sem þau eru mest eru mosar ráðandi í þekju. Gróðurþekja er þar yfirleitt sundurslitin og ljósleit leirflög áberandi. Við lægri hita er þekja gróðurs samfelldari og hlutdeild æðplantna meiri.

Plöntur

Fjöldi tegunda er allmikill. Blóðberg er ríkjandi og mjög einkennandi. Grös eru algeng og ber einna mest á skriðlíngresi (Agrostis stolonifera) og vinglum (Festuca). Auk blóðbergs (Thymus praecox subsp. arcticus) er víða að finna hitakæru æðplöntutegundirnar blákollu (Prunella vulgaris) og skammkrækil (Sagina procumbens). Jarðhitategundin naðurtunga (Ophioglossum azoricum) vex víða og einnig grámygla (Gnaphalium uliginosum) en hún er ekki eins algeng. Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), melagambri (Racomitrium ericoides) og tildurmosi (Hylocomium splendens). Algengustu fléttutegundirnar eru engjaskóf (Peltigera canina), hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) og fjallagrös (Cetraria islandica).

Jarðvegur

Oft ummyndaður næst hverum og þar sem jarðvegshiti er hæstur. Raki í jarðvegi er lítill og undirlag getur verið gropin hraun, skriður eða vikur.

Jarðhiti á 10 cm dýpi

Á bilinu 15–93°C; meðaltal 35°C (n=92).

Útbreiðsla

Vistgerðin finnst í þurrlendi á jarðhitasvæðum. Er aðallega á láglendi og er mun algengari við háhita en lághita.

Fuglar

Lítið sem ekkert fuglalíf.

Verndargildi

Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Móahveravist

Móahveravist fannst í 40% reita þar sem jarðhitavistgerðir voru rannsakaðar. Flatarmál hennar reiknast um 2 km2, óvissa mikil. – The habitat type is found within 40% of all grid squares investigated. Its total area is estimated 2 km2.

 

Jarðhitategundir æðplantna – Geothermal vascular plant species within the habitat type
Grámygla Gnaphalium uliginosum
Naðurtunga Ophioglossum azoricum

 

Gróðurþekja, tegundafjöldi, raki, ríkjandi tegundir og fleiri tölulegar upplýsingar í móahveravist

Fjöldi skráðra æðplantna, mosa og fléttna í vistgerðinni. – Total number of vascular plants (Æðplöntur), bryophytes (Mosar) and lichen species (Fléttur) within the habitat type.

Ríkjandi æðplöntur í vistgerðinni. – Dominant vascular plant species within the habitat type.

Opna í kortasjá