Náttúrufræðistofnun skiptir máli og nýtur trausts

06.03.2008

Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að um 57% bera mikið traust til Náttúrufræðistofnunar Íslands og nær þrír af hverjum fjórum telja að starfsemi stofnunarinnar skipti miklu máli í þjóðfélaginu. Þetta kemur fram í athugun sem Capacent Gallup gerði fyrir NÍ í febrúarmánuði, samhliða venjulegum spurningavagni. Jón Gunnar Ottósson forstjóri NÍ segist mjög sáttur við það viðhorf til stofnunarinnar og traust sem hér birtist. „Þetta eru svipaðar niðurstöður og þær sem fengust í sambærilegri könnun fyrir ári síðan,“ segir Jón Gunnar.

56,7% bera mikið traust til NÍ NÍ er á svipuðu róli og Ríkissáttasemjari, Umboðsmaður Alþingis og Heilbrigðiskerfið
56,7% bera mikið traust til NÍ. NÍ er á svipuðu róli og Ríkissáttasemjari,Umboðsmaður Alþingis og Heilbrigðiskerfið.


Spurt var: Hversu mikið eða lítið traust berð þú til Náttúrufræðistofnunar Íslands?

56,7% sögðu frekar mikið eða mjög mikið, 9,2% sögðu lítið en 34,2% hvorki né. Ef rýnt er í niðurstöðurnar kemur í ljóst að einungis 2,9% bera mjög lítið traust til stofnunarinnar. Samanburður við aðrar opinberar stofnanir sýnir að NÍ er á svipuðu róli og Heilbrigðiskerfið, Umboðsmaður Alþingis og Ríkissáttasemjari, en á eftir HÍ og lögreglunni.

72,9% telja að starfsemi NÍ skipti miklu máli.


73% telja að starfsemi NÍ skipti miklu máli

Þá var spurt hversu miklu máli starfsemi Náttúrufræðistofnunar Íslands skiptir. 72,9% sögðu hana skipta miklu máli, 10,2% sögðu litlu máli, en 16,9% hvorki né.

Ekki greindist marktækur munur á trausti í garð stofnunarinnar hvað varðaði kyn, aldur, búsetu eða tekjur. Hins vegar mældist marktækur munur á afstöðu til stofnunarinnar eftir aldri og töldu yngstu aldurshóparnir, frá 16-34 ára, mikilvægið heldur minna en þeir sem eldri eru.

Upphaflegt úrtak var 1625 manns og fjöldi svarenda 955 eða 60,7%.