Mat á verndargildi 18 háhitasvæða

13.11.2009

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur lokið umfangsmiklum rannsóknum á náttúrufari og verndargildi háhitasvæða landsins, sem hófust árið 2005. Þetta er í fyrsta skipti að aflað er með skipulegum hætti heildstæðum upplýsingum um náttúrufar háhitasvæða, jarðfræði og lífríki, til að meta sérstöðu þeirra í íslenskri náttúru og náttúrufarsleg verðmæti. Niðurstöður verkefnisins eru birtar í fjórum skýrslum, ásamt fylgigögnum (kortum og myndum), sem er að finna á vef stofnunarinnar. Í matinu er Torfajökulssvæðið talið hafa hæst verndargildi, en eftirtalin svæði önnur hafa hátt verndargildi á heimsvísu: Reykjanes, Grændalur, Geysir, Torfajökull/Landmannalaugar, Askja, Leirhnjúkur og Gjástykki og Brennisteinsfjöll. Ljóst er að lítill munur er á verndargildi margra háhitasvæða landsins en þau eru öll fágæt á lands- og heimsvísu að mati Náttúrufræðistofnunar.

Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!
Gufuhver í Austur-Reykjadölum á Torfajökulssvæði. Í matinu er Torfajökulssvæðið talið hafa mest verndargildi. Ljósm. Kristján Jónasson. Naðurtunga í gamburmosa í Eldvörpum. Naðurtunga finnst víða á háhitasvæðum á Íslandi. Ljósm. Olga Kolbrún Vilmundardóttir.

Verkefnið var unnið í tengslum við 2. áfanga rammaáætlunar um vernd og nýtingu vatnsafls og háhitasvæða og gerðu Orkustofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands með sér samning um verkefnið. Rannsóknir á gróðri hófust árið 2005 og jarðfræði 2007. Meginmarkmið verkefnisins var að afla nauðsynlegra gagna til að flokka háhitasvæði eftir náttúrufari og meta verndargildi þeirra.

Verkefnisstjórn rammaáætlunar mun geta nýtt niðurstöður Náttúrufræðistofnunar til að meta og flokka hugsanleg orkuvinnslusvæði að teknu tilliti til fleiri þátta en náttúruverndar s.s. hagkvæmni orkunýtingar, menningarminja, ferðaþjónustu og annarra hlunninda.

Skýrslurnar er hægt að nálgast hér fyrir neðan og á vef stofnunarinnar.

Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!
Verið velkomin á Hrafnaþing!