Sinubruni í landi Jarðlangsstaða við Langá á Mýrum

28.05.2010

Starfsmenn Náttúrufræðistofnunar Íslands hafa kannað umfang og útbreiðslu sinubrunans sem varð í landi Jarðlangsstaða 26. maí 2010. 

Alls brunnu 13,2 ha af algrónu landi. Mestur hluti svæðisins var vaxinn allt að þriggja metra háu birkikjarri. Flatarmál þess er samtals 8,6 ha sem eru tveir þriðju hlutar svæðisins sem varð eldinum að bráð. Votlendið sem brann er 3,3 ha að flatarmáli en það er aðallega framræstur þýfður klófífuflói. Graslendið sem brann er 1,3 ha að flatarmáli.

Kort sem sýnir staðsetningu sinubrunans við Jarðlangsstaði 2010

Kort sem sýnir staðsetningu sinubrunans við Jarðlangsstaði.

Gróðurkort sem sýnir sinubrunann við Jarðlangsstaði 2010

Gróðurkort sem sýnir sinubrunann við Jarðlangsstaði.

Brunasvæði í landi Jarðlangsstaða 2010
Mynd: Kristbjörn Egilsson

Á brunasvæðinu í landi Jarðlangsstaða brunnu 13 ha algróins lands. Mestur hluti þess er vaxið birkikjarri í deigulandi en inn á milli er votlendi.

Brunasvæði í landi Jarðlangsstaða 2010
Mynd: Kristbjörn Egilsson

Í votlendinu sem brann var mikill eldsmatur. Í mýrinni má sjá kolaða smárunna, einkum lágvaxið birki, fjalldrapa og gulvíði. Einnig var þar krækilyng og bláberjalyng.

Brunasvæði í landi Jarðlangsstaða 2010
Mynd: Kristbjörn Egilsson

Í mosavöxnu votlendinu brann nær allur mosi þar sem þurrast var í þúfnakollum, en barnamosinn sem er mjög blautur sviðnaði einungis.

Brunasvæði í landi Jarðlangsstaða 2010
Mynd: Kristbjörn Egilsson

Hávaxnasta birkið á brunasvæðinu er á þriðja metra. Birkistofnarnir eru víða sviðnir og jafnvel kolaðir þeim megin sem eldurinn barst yfir svæðið. Áhugavert verður að fylgjast með hvort trén hafa þolað hitann af eldinum, en það mun koma í ljós strax í sum