Vefur um alaskalúpínu og skógarkerfil

13.05.2011

Opnaður hefur verið nýr vefur agengar.land.is þar sem dregnar eru saman upplýsingar um eiginleika og útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkerfils ásamt mögulegum aðgerðum til upprætingar. Á undanförnum árum hefur verið nokkur umræða um áhrif ágengra framandi tegunda á lífríki Íslands. Alaskalúpína og skógarkerfill eru framandi plöntutegundir sem voru fluttar til landsins, m.a. til að græða land upp og sem garðaprýði, en teljast nú vera ágengar.

Alaskalúpina og skógarkerfill í Esjuhlíðum. ©SHM

Haustið 2009 fól umhverfisráðherra landgræðslustjóra og forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands að gera áætlun um aðgerðir til að stemma stigu við útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkerfils. Sett var á stofn nefnd skipuð starfsmönnum beggja stofnana. Nefndin skilaði af sér skýrslu, Alaskalúpína og skógarkerfill á Íslandi. Útbreiðsla, varnir og nýting (pdf), í apríl 2010 þar sem settar voru fram upplýsingar um útbreiðslu og einkenni tegundanna og tillögur um hvernig draga mætti úr frekari dreifingu þeirra. Nefndin lagði meðal annars til að sett yrði á laggirnar aðgerðastjórn sem tæki að sér að samræma aðgerðir við kortlagningu á útbreiðslu og  varnir og upprætingu á alaskalúpínu og skógarkerfli.

Að fengnum þessum tillögum skipaði umhverfisráðherra sumarið 2010 stýrihóp. Megin hlutverk hópsins er að móta og samræma aðgerðir við kortlagningu á útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkerfils, að taka saman upplýsingar um tegundirnar sem nýtast almenningi og öðrum vörslumönnum lands og að setja fram með tillögur um varnir og upprætingu. Ákveðið var að áhersla yrði fyrst um sinn á friðlýst svæði og miðhálendið.

Á vefnum agengar.land.is má finna frekari upplýsingar um starf hópsins, áhrif ágengra tegunda á náttúru landsins og um mögulegar aðgerðir til að upprætingar. Eins er þar að finna frásagnir af aðgerðum á svæðum þar sem hafin er vinna við að uppræta plönturnar. Það er ljóst að til þessa að stemma stigu við útbreiðslu framangreindra tegunda, þar sem þær teljast vera vágestur, þarf átak margra aðila. Því er leitað til almennings og vörslumanna lands um samvinnu við að hefta frekari dreifingu. Á vefnum eru gefnar leiðbeiningar um aðgerðir en einnig er kallað eftir upplýsingum, um þær aðgerðir sem beitt er, frá aðilum sem vinna að því að hefta dreifingu eða útrýma tegundunum. Ennfremur gefst almenningi tækifæri á að senda inn upplýsingar um vaxtarstaði alaskalúpínu og skógarkerfils. Með upplýsingum sem þessum má á markvissari hátt fá yfirlit yfir útbreiðslu tegundanna en einnig marka stefnu um mögulegar aðgerðir.  

Ágengar tegundur - Alaskalúpína og skógarkerfill

Alaskalúpína og skógarkerfill á Íslandi. Útbreiðsla, varnir og nýting