Útgáfa vistgerðalykils

01.07.2019
Skógarkerfill í gömlum túnum og graslendisbökkum á Mógilsá á Kjalarnesi.
Mynd: Sigurður H. Magnússon

Skógarkerfill og aðrar áþekkar tegundir er heiti á landgerð sem bætt hefur verið við í vistgerðaflokkun á landi. Hér má sjá skógarkerfil í gömlum túnum og graslendisbökkum á Mógilsá á Kjalarnesi.

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur gefið út vistgerðalykil sem ætlaður er til að auðvelda fólki að greina vistgerðir á landi. Þess er vænst að lykillinn komi þeim að notum sem vinna að kortlagningu lands og öðrum er vilja setja sig inn í vistgerðaflokkun.

Árið 2016 lauk Náttúrufræðistofnun Íslands lýsingu og kortlagningu á vistgerðum á landi, í ferskvatni og fjörum hér á landi. Þar var lagður grunnur að nýrri flokkun á náttúrufari landsins sem byggir að mestu á því hvernig tegundir plantna og dýra skipa sér saman í greinanleg samfélög eða einingar. Hérlendis eru vistgerðir og landgerðir á landi alls 64 talsins og er þeim skipað í 14 yfirflokka eða vistlendi (t.d. mólendi, mýrlendi, skóglendi).

Vistgerðalykillinn sem nú er kominn í birtingu leiðir notandann niður á vistlendi og síðan á þá vistgerð sem best fellur að því landi sem er til skoðunar. Við heiti hverrar vistgerðar er tengill á staðreyndasíðu á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands sem kalla má fram ef unnið er með lykilinn í tölvu eða snjallsíma. Hægt er að nálgast vistgerðalykil landvistgerða á íslensku og ensku. Lykill fyrir vistgerðir í fjörum er í vinnslu.

Vistgerðalyklar

Allar ábendingar og athugasemdir við vistgerðalykilinn eru vel þegnar og má senda þær með tölvupósti til Náttúrufræðistofnunar Íslands.