Fjallsá–Fagurhólsmýri

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Fagurhólsmýri-Fjallsá á Íslandskorti
Breiðamerkursandur
Mynd: Erling Ólafsson

Breiðamerkursandur.

Mörk

Milli strandar og brekkuróta frá Fjallsá að Hnappavöllum, en þaðan og vestur fyrir Fagurhólsmýri eru mörkin að mestu fyrir neðan ræktarland á þessum bæjum.

Stærð

112,4 km2

Hlutfall lands: 77%
Hlutfall fjöru: 2%
Hlutfall sjávar: 2%
Hlutfall fersks vatns: 20%

Svæðislýsing

Var að mestu sandur með jökulám og lónum en gróður hefur vaxið mikið á síðustu öld eftir því sem jöklar hafa hörfað og árnar færst í færri farvegi. Mikil ferðamennska en landbúnaður hefur dregist saman.

Forsendur fyrir vali

Mesta skúmavarp landsins er á Breiðamerkursandi en hluti þess (austan Fjallsár) er nú innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Einnig fjaðrafellistaðir grágæsa og telst hvorutveggja alþjóðlega mikilvægt.

Fuglar

Forgangstegundir varp- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Lómur Varp 30 2016 2
Grágæs Fellir *3.000 1970 5
Skúmur Varp 2.820 1985 52
*Fuglar

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Breiðamerkursandur–Fagurhólsmýri.

Ógnir

Ferðamennska, beit og útbreiðsla framandi tegunda.          

Aðgerðir til verndar

Takmarka tjón af völdum ágangs ferðafólks með bættri stjórnun. Setja þarf umgengisreglur sem taki mið af varpútbreiðslu skúms. Viðhalda léttri sauðfjárbeit til að halda lúpínu í skefjum.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Salthöfði og Salthöfðamýrar Friðland
Aðrar náttúruminjar Númer
Breiðamerkursandur, Jökulsárlón, jökulöldur við Kvíárjökul og Eystrihvammur 635
Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða 636

Kortasjá

Fjallsá–Fagurhólsmýri í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.