Skrúður

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Skrúður á Íslandskorti
Skrúður
Mynd: Arnþór Garðarsson

Skrúður.

Mörk

Eyja úti fyrir Vattarnesi á milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, ásamt 1 km verndarjaðri umhverfis.

Stærð

6,2 km2

Hlutfall lands: 3%
Hlutfall sjávar: 97%

Svæðislýsing

Brött og vel gróin klettaeyja. Lítils háttar eggjataka og lundaveiði.

Forsendur fyrir vali

Mikið fuglalíf er í Skrúði og má þar helst feiknastóra lundabyggð sem nær alþjóðlegum verndarviðmiðum ásamt langvíuvarpi.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Langvía Varp 11.483 2008 2
Lundi Varp 149.100 2014 7

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Skrúður.

Ógnir  

Nálæg skipaumferð og hlunnindanytjar.

Aðgerðir til verndar

Skrúður var friðlýstur árið 1995 ásamt 500 m belti umhverfis. Friðlýsingarskilmálar taldir viðunandi, nema stækka þarf verndarjaðar umhverfis eyjuna í 1-2 km. Styrkja búsvæðavernd í stjórnunar- og verndaráætlun.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Skrúður Friðland

Kortasjá

Skrúður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.