Forgangstegundir fugla

Forgangstegundir fuglategunda sem valdar voru fyrir tillögur á B-hluta
  Tegund Bernarsamningur1 Ábyrgðartegund2 Á válista3
Sjófuglar Fýll   1 1
  Rita   1 1
  Langvía   1 1
  Stuttnefja   1 1
  Álka   1  
  Súla     1
  Lundi   1 1
  Skrofa     1
  Stormsvala 1   1
  Sjósvala 1 1 1
  Toppskarfur     1
  Æður   1 1
  Teista     1
  Kjói     1
  Skúmur   1 1
  Hvítmáfur     1
  Svartbakur     1
  Kría 1 1 1
Vatnafuglar Álft 1    
  Heiðagæs   1  
  Blesgæs 1   1
  Grágæs      
  Helsingi 1    
  Margæs      
  Duggönd     1
  Straumönd 1 1  
  Húsönd 1 1 1
  Gulönd     1
  Lómur 1    
  Himbrimi 1 1 1
  Flórgoði 1    
Ránfuglar Haförn 1   1
  Smyrill 1    
  Fálki 1 1 1
  Snæugla 1   1
  Brandugla 1    
Vaðfuglar Tjaldur     1
  Sandlóa   1  
  Heiðlóa 1 1  
  Rauðbrystingur   1  
  Sanderla   1  
  Sendlingur   1 1
  Lóuþræll 1 1  
  Jaðrakan   1  
  Spói   1  
  Stelkur   1  
  Tildra   1  
  Þórshani 1   1
  Óðinshani 1    
Spörfuglar Hrafn     1
  Snjótittlingur     1
Alls 51 20 25 30

1Forgangstegundir skv. ályktun nr. 6 frá 1998, ásamt síðari breytingum.
2Miðað er við að um 20% af Evrópustofni viðkomandi tegundar nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum.
3Náttúrufræðistofnun Íslands  2018. Válisti fuga, https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla. Miðað er við eftirfarandi válistaflokka: CR (í bráðri hættu), E (í hættu) og VU (í nokkurri hætt).