Forgangstegundir fugla

Forgangstegundir fuglategunda sem valdar voru fyrir tillögur á B-hluta
  Tegund Latnekst heiti Bernarsamningur1 Ábyrgðartegund2 Á válista3
Sjófuglar Fýll Fulmarus glacialis   1 1
  Rita Rissa tridactyla   1 1
  Langvía Uria aalge   1 1
  Stuttnefja Uria lomvia   1 1
  Álka Alca torda   1  
  Súla Morus bassanus     1
  Lundi Fratercula arctica   1 1
  Skrofa Puffinus puffinus     1
  Stormsvala Hydrobates pelagicus 1   1
  Sjósvala Hydrobates leucorhous 1 1 1
  Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis     1
  Æður Somateria mollissima   1 1
  Teista Cepphus grylle     1
  Kjói Stercorarius parasiticus     1
  Skúmur Catharacta skua   1 1
  Hvítmáfur Larus hyperboreus     1
  Svartbakur Larus marinus     1
  Kría Sterna paradisaea 1 1 1
Vatnafuglar Álft Cygnus cygnus 1    
  Heiðagæs Anser brachyrhynchus   1  
  Blesgæs Anser albifrons 1   1
  Grágæs Anser anser      
  Helsingi Branta leucopsis 1    
  Margæs Branta bernicla      
  Duggönd Aythya marila     1
  Straumönd Histrionicus histrionicus 1 1  
  Húsönd Bucephala islandica 1 1 1
  Gulönd Mergus merganser     1
  Lómur Gavia stellata 1    
  Himbrimi Gavia immer 1 1 1
  Flórgoði Podiceps auritus 1    
Ránfuglar Haförn Haliaeetus albicilla 1   1
  Smyrill Falco columbarius 1    
  Fálki Falco rusticolus 1 1 1
  Snæugla Bubo scandiacus 1   1
  Brandugla Asio flammeus 1    
Vaðfuglar Tjaldur Haematopus ostralegus     1
  Sandlóa Charadrius hiaticula   1  
  Heiðlóa Pluvialis apricaria 1 1  
  Rauðbrystingur Calidris canutus   1  
  Sanderla Calidris alba   1  
  Sendlingur Calidris maritima   1 1
  Lóuþræll Calidris alpina 1 1  
  Jaðrakan Limosa limosa   1  
  Spói Numenius phaeopus   1  
  Stelkur Tringa totanus   1  
  Tildra Arenaria interpres   1  
  Þórshani Phalaropus fulicarius 1   1
  Óðinshani Phalaropus lobatus 1    
Spörfuglar Hrafn Corvus corax     1
  Snjótittlingur Plectrophenax nivalis     1
Alls 51   20 25 30

1Forgangstegundir skv. ályktun nr. 6 frá 1998, ásamt síðari breytingum.
2Miðað er við að um 20% af Evrópustofni viðkomandi tegundar nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum.
3Náttúrufræðistofnun Íslands  2018. Válisti fuga, https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla. Miðað er við eftirfarandi válistaflokka: CR (í bráðri hættu), EN (í hættu) og VU (í nokkurri hættu).