Forgangsvistgerðir

Forgangsvistgerðir sem valdar voru fyrir tillögur á B-hluta
  Vistgerð Km2 innan tilnefndra svæða % af heild Bernarsamningur
Land Sjávarfitjungsvist 11,23 73 x
Land Gulstararfitjavist 6,77 83 x
Land Gulstararflóavist 60,80 34 x
Land Runnamýravist á láglendi 83,75 13 x
Land Rimamýravist 25,57 51 x
Land Rústamýravist 32,29 60 x
Land Starungsmýravist 747,56 19 x
Land Skóglendi* 157,90 11 x
Land Mýrahveravist 0,06 52 x
Land Móahveravist 0,06 22 x
Land Fjallahveravist 0,23 100 x
Land Hveraleirsvist 0,12 26 x
Ferskvatn Flatlendisvötn 166,62 76 x
Ferskvatn Laukavötn 17,60 27 x
Ferskvatn Hálendistjarnir 41,69 67  
Ferskvatn Kaldar lindir 0,07 59 x
Ferskvatn Jarðhitalækir     x
Ferskvatn Ár á yngri berggrunni **2350,31 22  
Fjara Klóþangsfjörur 59,67 85  
Fjara Klóþangsklungur 102,07 88  
Fjara Kræklinga- og sölvaóseyrar 0,55 100  
Fjara Sandmaðksleirur 0,02 <1 x
Fjara Kræklingaleirur 9,39 88 x
Fjara Skeraleirur 55,77 100 x
Fjara Gulþörungaleirur 2,32 99 x
Fjara Marhálmsgræður 5,09 50 x
Fjara Fjörumór 0,33 100  
Fjara Árósar 29,11 73  
Fjara Fjörupollar 9,88 98  
*Kjarrskógavist, Lyngskógavist, Blómskógavist
**lengd í km