Grýttur sandleir

F2.4

EUNIS-flokkun

A2.4 Littoral mixed sediments.

Grýttur sandleir
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Grýttur sandleir í Hvalfirði. Fjörubeðurinn er gerður úr steinum, grófri möl og sandleir. – Littoral mixed sediment shore in western Iceland. The sea bed is a mixture of small stones, gravel, and sandy mud.

Grýttur sandleir
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Grýtt sandleirsfjara í Þorskafirði. – Littoral mixed sediment shore in the Westfjords.

Lýsing

Setfjara þar sem fjörubeðurinn er samsettur úr misstórum flákum af leir, sandi, möl, steinvölum og hnullungum í ýmsum hlutföllum. Setið nær að jafnaði yfir 60% af heildarflatarmáli svæðisins og þangþekja er á bilinu 30–40%. Grýttur sandleir er oft á misstórum og sundurlausum spildum í þangfjörum og leirum og eru mörk yfirleitt fremur óljós. Á stærri steinum er þörungagróður sem líkist þeim sem er í þangfjörum en dýralíf er oft svipað og á leirum eða í setfjörum. Greint er á milli tveggja afbrigða af vistgerðinni eftir ríkjandi þangtegund: a) grýttur sandleir – klóþang og b) grýttur sandleir – bóluþang. Að jafnaði er grjótið stærra í klóþangsafbrigðinu.

Fjörubeður

Hnullungar, steinvölur, möl, sandur, leir.

Fuglar

Töluvert af fuglum í ætisleit, einkum æðarfugl, sendlingur, stelkur og tildra.

Líkar vistgerðir

Þangfjörur, leirur, óseyrar, líflitlar sandfjörur.

Útbreiðsla

Alls staðar þar sem þangfjörur og leirur finnast, mest inni í fjörðum.

Verndargildi

Lágt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Útbreiðslukort grýttur sandleir

Grýttur sandleir þekur um 3% (33 km2) af fjörum landsins. – Littoral mixed sediment shores cover about 3% (33 km2) of the coast.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Bóluþang Fucus vesiculosus Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Klóþang Ascophyllum nodosum Doppur Littorina spp.
Grænþörungsættkvísl Ulva spp. Kræklingur Mytilus edulis
Söl Palmaria palmata Mottumaðkur Fabricia stellaris
    Sandmaðkur Arenicola marina
    Marflær Amphipoda

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, grýttur sandleir

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá