Klóþangsfjörur

F1.31

EUNIS-flokkun

A1.31 Fucoids on sheltered marine shores.

Klóþangsfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Klóþangsfjara í Trostansfirði. – Ascophyllum nodosum on sheltered marine shore in the Westfjords.

Klóþangsfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Klóþang ásamt mörgum öðrum tegundum í klóþangsfjöru í Skutulsfirði. – Ascophyllum nodosum among several conspicuous wrack species on sheltered marine shore in the Westfjords.

Lýsing

Þangfjörur þar sem klóþang er ríkjandi með yfir 30% þekju. Þetta er ein útbreiddasta fjöruvistgerðin og jafnframt sú tegundaauðugasta því klóþang veitir mörgum öðrum lífverum skjól og búsvæði (Agnar Ingólfsson 1990, 2006). Klóþang dafnar best þar sem er gott skjól fyrir brimöldu, fjörubeðurinn harður, lítt hreyfanlegur og það nær góðri festu. Á einstaka stað finnast þó klóþangsfjörur þar sem brimasemi er talsverð. Klóþangsplöntur eru hægvaxta og geta orðið áratuga gamlar. Innan um klóþangið geta aðrar þangtegundir oft verið algengar en í miklu minna magni. Rauðþörungurinn þangskegg er oft mjög áberandi ásæta á klóþangi en finnst ekki við svölustu strendur landsins. Smádýralíf er mjög auðugt (Agnar Ingólfsson 1990). Breidd fjörunnar getur verið mismunandi en þar sem hún er víðáttumikil og halli lítill eru fjörupollar oft algengir.

Fjörubeður

Klappir, stórgrýti, hnullungar, steinvölur.

Fuglar

Mikilvæg fæðusvæði fugla, einkum fyrir æðarfugl og vaðfugla á borð við sendling, stelk, tildru og rauðbrysting.

Líkar vistgerðir

Bóluþangsfjörur, skúfþangsfjörur, sagþangsfjörur, þangklungur.

Útbreiðsla

Allt í kringum landið nema við sanda suðurstrandarinnar og á mjög brimasömum svæðum.

Verndargildi

Mjög hátt.

Útbreiðslukort klóþangsfjörur

Þekkt útbreiðsla klóþangsfjara er meiri en 7% (70 km2) af fjörum landsins. Þær eru algengastar á vestur- og austurströndinni. Yfir 25% af öllum þangfjörum eru klóþangsfjörur. – Sheltered marine shores, dominated by Ascophyllum nodosum, cover more than 7% of the coasts of Iceland and over 25% of all low/moderate energy littoral rocky shores combined.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Klóþang Ascophyllum nodosum Doppur Littorina spp.
Klapparþang Fucus spiralis Baugasnotra Onoba aculeus
Skúfþang Fucus distichus Mærudoppa Skeneopsis planorbis
Bóluþang Fucus vesiculosus Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Fjörugrös Chondrus crispus Kræklingur Mytilus edulis
Kólgugrös Devaleraea ramentacea Nákuðungur Nucella lapillus
Sjóarkræða Mastocarpus stellatus Fjöruflær Gammarus spp.
Söl Palmaria palmata Þanglýs Idotea spp.
Steinskúfur Cladophora rupestris Fjörulýs Jaera spp.
Hrossaþari Laminaria digitata Burstaormar Polychaeta
Marinkjarni Alaria esculenta Hveldýr Dynamena pumila
Beltisþari Saccharina latissima Mottumaðkur Fabricia stellaris
    Brauðsvampur Halichondria panicea

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, klóþangsfjörur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá

 

Heimildir

Agnar Ingólfsson 1990. Íslenskar fjörur. Bjallan. Reykjavík.

Agnar Ingólfsson 2006. The intertidal seashore of Iceland and its animal communities. The Zoology of Iceland, Vol I, part 7. Levin & Munksgaard, Ejnar Munksgaard, Kaupmannahöfn; Reykjavík, 85 bls.