Búrfellshraun

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Búrfellshraun á Íslandskorti
Búrfellshraun
Mynd: Starri Heiðmarsson

Úr Búrfellshrauni.

Mörk

Frá Hringvegi til suðvesturs að Lúdent, þaðan til suðuausturs að norðurenda Hvannfells, síðan til austurs að Búrfelli og með Vestari-Skógarmannafjöllum til norðurs og sveigir síðan til norðvesturs að þjóðvegi.

Stærð

50,6 km2

Hlutfall lands: 100%

Svæðislýsing

Mikil hraunbreiða austan Námafjalls og Grjóta. Úfið hraun, vaxið birkikjarri, uppblástursgeirar við vestur- og suðurjaðar svæðisins. Óbyggt svæði og lítt snortið. Er á afrétti Mývetninga og er því sumarbeit sauðfjár.

Forsendur fyrir vali

Eitt stærsta, samfellda birkiskóglendi landsins, lágvaxið, gisið birkikjarr (kjarrskógavist), birki í framrás á svæðinu, þrátt fyrir beit. Mikilvægt búsvæði fyrir rjúpu og fálka.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Skóglendi* 35,11 2
*Kjarrskógavist, Lyngskógavist, Blómskógavist

Ógnir  

Sandfok og uppblástur við vestur- og suðurjaðar, sauðfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Stilla sauðfjárbeit í hóf, tryggja að skóglendi vaxi og dafni, varnir gegn sandfoki.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Búrfellshraun í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.