Hrísey

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Hrísey
Hrísey
Mynd: Regína Hreinsdóttir

Frá Hrísey.

Mörk

Eyja í utanverðum Eyjafirði ásamt 1 km verndarjaðri umhverfis.

Stærð

31,1 km2

Hlutfall lands: 23%
Hlutfall fjöru: 1%
Hlutfall sjávar: 75%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Hrísey er önnur stærsta eyjan við Ísland. Sæbratt er með austurströndinni og er hún hæst að norðanverðu. Gróðurfar  einkennist mest af mólendi en einnig er nokkuð mýrlendi. Á undanförnum áratugum hefur alaskalúpína, skógarkerfill og ætihvönn aukið útbreiðslu sína til muna. Þorp er í sunnanverðri eyjunni og þaðan eru stundaðar fiskveiðar . Nytjar eru af æðarvarpi og einnig er stunduð útivist og ferðaþjónusta á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Auðugt fuglalíf er í Hrísey og ná æður og teista alþjóðlegum verndarviðmiðum, sem og kría enda er varpið eitt það stærsta á landinu.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Æður Varp 3.040 2004 1
Kría Varp 9.800 2014 5
Teista Varp 164 2014 1

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Hrísey.

Ógnir  

Vaxandi ferðamennska og uppbygging henni tengd. Útbreiðsla alaskalúpínu og skógarkerfils.

Aðgerðir til verndar

Stýra umferð ferðamanna um eyjuna. Takmarka þarf útbreiðslu alaskalúpínu sem er smám saman að leggja undir sig búsvæði fugla og gjörbreytir þar með varpkjörlendi fugla á borð við kríu og rjúpu.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Hrísey 504

Kortasjá

Hrísey í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.