Skagi

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Skagi á Íslandskorti
Rifsnes á Skaga
Mynd: Arnþór Garðarsson

Rifsnes á Skaga.

Mörk

Utanverður Skagi, milli Húnaflóa og Skagafjarðar, ásamt fjöru og grunnsævi. Svæðið fylgir ströndinni en til suðurs afmarkast það við Fjallsöxl og nær suður fyrir Þverárvötn og Bjarnarfell.

Stærð

485 km2

Hlutfall lands: 92%
Hlutfall fjöru: <1%
Hlutfall sjávar: <1%
Hlutfall fersks vatns: 8%

Svæðislýsing

Láglent svæði með býlum við strönd en heiðaland þar upp af, með fjölda stöðuvatna; mýrar og flóar í lægðum en grýttir hryggir og hæðir með melum og rýru mólendi þegar ofar dregur. Fengsæl veiðivötn, ríkulegt fuglalíf við sjávarsíðuna og inn til heiða. Ströndin er víðast hvar fremur lág og lítt vogskorin og einkennist af brimasömum hnullungafjörum. Einnig er þar að finna sjávarlón og strandvötn. Landbúnaður er stundaður á svæðinu, m.a. æðardúntekja, mikil veiði er í vötnum. Alaskalúpína hefur dreift sér um heiðina á síðastliðnum árum.

Forsendur fyrir vali

Ósnortnar mýrar og flóar inni á heiðinni, víðáttumikil svæði með starungsmýrarvist og runnamýravist. Alþjóðlega mikilvægt varpland æðarfugls, álftar og himbrima og eins verpur hér talsvert af lómi og duggönd sem eru forgangstegundir. Loks er Skagi alþjóðlega mikilvægur fyrir helsingja á fartíma og straumönd á veturna.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Runnamýravist á láglendi 14,13 2
Land Starungsmýravist 91,42 2

Fuglar

Forgangstegundir fugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Lómur Varp **30 2012 2
Himbrimi Varp *40 2016 8
Álft Varp **126 2012 1
Helsingi Far 4.259 1994 11
Duggönd Varp 38 2012 1
Æður Varp 8.000 1999 3
Straumönd Vetur 260 1999 2
*Þekkt óðul
**Pör 

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Skagi.

Ógnir  

Framræsla, útbreiðsla lúpínu og vaxandi ferðamennska.

Aðgerðir til verndar

Framræsla verði ekki meiri en orðið er og endurheimta votlendi þar sem landnýting leyfir. Hindra útbreiðslu alaskalúpínu um svæðið og viðhalda léttri sauðfjárbeit til að auðvelda það. Stýra umferð ferðafólks.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Kálfshamarsvík á Skaga 409
Ketubjörg á Skaga 419
Rifsnes á Skaga 426
Ásbúðnavatn, Torfavatn og Þangskálavatn á Skaga 427

Kortasjá

Skagi í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 2. apríl 2019, 26. maí 2020.