Sagþangsfjörur

V1.34

EUNIS-flokkun

A1.31 Fucoids on sheltered marine shores.

Sagþangsfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Sagþang á Reykjanesi. – Fucus serratus on a sheltered marine shore in southwestern Iceland.

Sagþangsfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Sagþangsfjara í Vestmanneyjum. – Fucus serratus on a sheltered marine shore in Vestmannaeyjar islands.

Lýsing

Sagþang þekur meira en þriðjunginn af fjörubeðinum en innan um er reytingur af klóþangi. Sagþangsfjörur eru sérstakt afbrigði af klóþangsfjörum; sagþang vex yfirleitt í láréttu belti í neðsta hluta fjörunnar, svipað og skúfþang, en við ákveðnar aðstæður þekur það nánast alla fjöruna. Lífríki sagþangsfjara er sennilega með fjölbreyttara móti og margar tegundir smávaxinna þörunga eru áberandi neðst í fjörunni. Sagþang þrífst best í skjóli og á fremur stöðugu undirlagi. Það er ágeng tegund, sem hefur líklega borist til landsins af mannavöldum (Coyer o.fl. 2006, Karl Gunnarsson o.fl. 2015). Fyrstu skráðar heimildir um það á Íslandi eru frá aldamótunum 1900 (Helgi Jónsson 1903). Undanfarna áratugi hefur sagþangið færst allverulega í aukana í fjörum suðvestanlands.

Fjörubeður

Klappir, stórgrýti, hnullungar.

Fuglar

Fuglalíf ekki kannað, líkist sennilega því sem er að finna í klóþangsfjörum.

Líkar vistgerðir

Klóþangsfjörur, bóluþangsfjörur og skúfþangsfjörur.

Útbreiðsla

Útbreiðsla sagþangs nær frá Vestmannaeyjum yfir í Hvalfjörð. Tegundin er mjög áberandi á vesturströnd Reykjaness þar sem hún vex í mjög breiðu belti neðarlega í fjörunni.

Verndargildi

Hátt.

Útbreiðslukort sagþangsfjörur

Þekkt útbreiðsla sagþangsfjara er minni en 0,1% (0,3 km2) af fjörum landsins. – Sheltered marine shores, dominated by Fucus serratus, cover less than 0.1% (0.3 km2) of the sea-shore.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Sagþang Fucus serratus Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Klóþang Ascophyllum nodosum Kræklingur Mytilus edulis
Sjóarkræða Mastocarpus stellatus Nákuðungur Nucella lapillus
Söl Palmaria palmata Mosadýrategund Electra pilosa
Steinskúfur Cladophora rupestris Mosadýrategund Flustrellidra hispida
Purpurahimna Porphyra umbilicalis Hveldýrategund Dynamena pumila
Hrossaþari Laminaria digitata Hveldýrategund Laomedea flexuosa
    Snúðormategund Spirorbis spp.

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, sagþangsfjörur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá

 

Heimildir

Coyer, J.A., Hoarau, G., Skage, M., Stam, W.T. og Olsen, J.L. 2006. Origin of Fucus serratus (Heterokontophyta; Fucaceae) populations in Iceland and the Faroes: a microsatellite-based assessment.  Eur. J. Phycol., 41(2): 235-246.

Helgi Jónsson 1903. The marine algae of Iceland. Phaeophyceae. Botanisk Tidsskrift 25. 141-195.

Karl Gunnarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Óskar Sindri Gíslason 2015. Framandi sjávarlífverur við Ísland. Náttúrufræðingurinn 85(1/2): 4-14.