Kerlingarfjöll

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og ferskvatnsvistgerða.

Kerlingarfjöll á Íslandskorti
Kerlingarfjöll
Mynd: Olga Kolbrún Vilmundardóttir

Úr Kerlingarfjöllum.

Mörk

Svæðið afmarkast fyrst og fremst af fjallabálki þar sem víða er jarðhiti við yfirborð. Að norðan afmarkast svæðið við Hveradalshnúk og nær suður undir Kerlingardal og Gylfa. Að vestan nær svæðið að Kerlingartindi og þaðan austur fyrir Efri-Kisubotna.

Stærð

68,4 km2

Hlutfall lands: 100%

Svæðislýsing

Hálendur fjallaklasi með litríkum líparíttindum, jarðhita og stórbrotnu landslagi. Kerlingarfjöll er vinsælt útivistarsvæði og eru gönguleiðir víða um svæðið og að jarðhitasvæðum. Ferðaþjónusta er rekin í Ásgarði þar sem heitar uppsprettur eru nýttar til upphitunar á húsakynnum og til baða.

Forsendur fyrir vali

Fjallahveravist og hveraleirsvist einkenna jarðhitasvæðin. Gróður á svæðinu er strjáll en þar sem raka gætir í hvilftum og kvosum þrífast rakasæknar mosa- og æðplöntutegundir. Í volgum lækjum vex laugasef og jarðhitamosinn laugaslyðra sést víða í þéttum breiðum. Jarðhitalækir sem renna frá hverasvæðum eru blandaðir snjó- og jökulbráð.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Fjallahveravist 0,01 6
Ferskvatn Jarðhitalækir    

Ógnir  

Vaxandi umferð ferðamanna er ein helsta ógn jarðhitasvæðisins og þess gróðurs sem þar vex. Jarðhitavirkjanir til raforkuframleiðslu.

Aðgerðir til verndar

Unnið hefur verið að friðlýsingu svæðisins undanfarin misseri. Takmarka og stýra umferð gangandi fólks. Vernda svæðið gegn jarðhitanýtingu til raforkuframleiðslu.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Kerlingarfjöll Landslagsverndarsvæði

Kortasjá

Kerlingarfjöll í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 14. maí 2018, 7. mars 2019, 26. maí 2020.