Elliðavogur–Grafarvogur

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Elliðavogur-Grafarvogur á Íslandskorti
Grafarvogur
Mynd: Ólafur Páll Jónsson

Grafarvogur.

Mörk

Elliðavogur og Grafarvogur í Reykjavík ásamt fjörum út að Gufuneshöfða og Geldingatanga sem er syðst í Sundahöfn.

Stærð

1 km2

Hlutfall lands: 2%
Hlutfall fjöru: 50%
Hlutfall sjávar: 48%

Svæðislýsing

Svæðið liggur innan þéttbýlis. Elliðavogur hefur verið fylltur að mestu sem og ysti hluti Grafarvogs en leiran innst í Grafarvogi er meira og minna óspillt. Ýmis hafnsækin starfsemi er við mynni voganna, þar á meðal smábátahöfn og vestan til liggur Sundahöfn. Norðan Grafarvogs er íbúabyggð og fyrir botni er skógrækt og tún. Vinsælt útvistarsvæði sem er mikið nýtt af hundeigendum.

Forsendur fyrir vali

Grafarvogur er sérstaklega mikilvægur á fartíma og nær þá sendlingur alþjóðlegu verndarviðmiði. Yfir vetrartímann er mikið af gulönd í mynni voganna og nær fjöldinn þar alþjóðlegum verndarviðmiðum. Auk þess hafa yfir þúsund rauðbrystingar og lóuþrælar sést á svæðinu og margar aðrar vaðfuglategundir safnast þarna hundruðum saman.

Fuglar

Forgangstegundir far- og vetrargesta
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Gulönd Vetur 44 2005–2014 5
Sendlingur Far 1.030 1997 2

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Elliðavogur–Grafarvogur.

Ógnir  

Landfyllingar og umferð skipa og fólks. Uppbygging í tengslum við vaxandi byggð. Iðulega verður vart við töluverða efnamengun í lækjum og öðru afrennsli sem rennur í vogana frá nærliggjandi byggð og iðnaðarstarfsemi. 

Aðgerðir til verndar

Koma í veg fyrir frekari fyllingar og skerðingar á búsvæðum. Draga úr mengunarhættu og viðhafa eftirlit með iðnaði. Huga að endurheimt Elliðavogs.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Grafarvogur 126
Gufuneshöfði 127

Kortasjá

Elliðavogur–Grafarvogur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.