Þangklungur

F1.35

EUNIS-flokkun

A1.31 Fucoids on sheltered marine shores, A1.32 Fucoids in variable salinity.

Þangklungur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Þangklungur í Vatnsfirði í Breiðafirði. – Sheltered marine shore in western Iceland.

Þangklungur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Þangklungur í Guðlaugsvík í Húnaflóa. – Sheltered marine shore in variable salinity in northwestern Iceland.

Lýsing

Þangklungur er að hluta til í raun blanda af tveimur vistgerðum, þangfjörum og setfjörum. Um er að ræða fremur skjólsælar fjörur þar sem skiptast á þangi vaxnar klappir, stórgrýti, hnullungar eða steinvölur, með áberandi setflákum inn á milli. Þang þekur um 50–70% af flatarmáli fjörunnar en annað yfirborð er setflákar sem oftast eru leir, sandur eða möl eða blanda af þessum efnisgerðum. Sethlutinn ræður miklu um tegundafjölbreytni sem þó er að jafnaði fremur mikil. Þangið fylgir yfirleitt beltaskiptingu eftir hæð í fjörunni og sandmaðkur er algengur í setinu. Greint er á milli tveggja undirgerða af þangklungri eftir ríkjandi þangtegund, undirlagi og aðstæðum; þær eru bóluþangsklungur og klóþangsklungur og er það síðarnefnda mun algengara.

Fjörubeður

Klappir, hnullungar, steinvölur, möl, sandur, leir.

Fuglar

Mikilvæg fæðusvæði fugla.

Líkar vistgerðir

Þangfjörur, grýttur sandleir, leirur og setfjörur.

Útbreiðsla

Aðallega á Vestur- og Norðvesturlandi.

Verndargildi

Verndargildi þangklungurs ræðst af þangklungursgerð (undirvistgerð).

Útbreiðslukort þangklungur

Útbreiðsla þangklungurs er um 14% (142 km2) af fjörum landsins og 51% af öllum þangfjörum. – Sheltered marine shores in variable salinity, dominated by fucoids, cover 14% (142 km2) of the coast and 51% of all low/moderate energy littoral rock shores combined.

Áberandi gróður – Conspicuous vegetation Áberandi dýr – Conspicuous animals
Klapparþang Fucus spiralis Doppur Littorina spp.
Klóþang Ascophyllum nodosum Sandmaðkur Arenicola marina
Bóluþang Fucus vesiculosus Sandskel Mya arenaria
Skúfþang Fucus distichus Hrúðurkarl Semibalanus balanoides
Kólgugrös Devaleraea ramentacea Kræklingur Mytilus edulis
Sjóarkræða Mastocarpus stellatus Nákuðungur Nucella lapillus
Söl Palmaria palmata Ánar Oligochaeta
Steinskúfur Cladophora rupestris Marflær Amphipoda
    Mottumaðkur Fabricia stellaris
    Snúðormategund Spirorbis spp.

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, þangklungur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá