Blautós

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða og fugla.

Blautós á Íslandskorti
Blautós
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Blautós.

Mörk

Blautós og Innstavogsnes, frá miðri Kjaransvík að Kúvík, ásamt skerjum, hólmum og fjörum að stórstraumsfjörumörkum.

Stærð

4,6 km2

Hlutfall lands: 10%
Hlutfall fjöru: 42%
Hlutfall sjávar: 48%

Svæðislýsing

Blautós er sjávarlón með víðáttumiklum leirum og sjávarfitjum. Innstavogsnes er vel gróið og mýrlent. Utan við nesið eru þangfjörur og sker. Brimasemi á stærstum hluta svæðisins er lítil, en er nokkur allra vestast. Í Blautós rennur Berjadalsá úr Akrafjalli. Svæðið er vinsælt til útivistar og hesthúsabyggð er við ósbotninn.

Forsendur fyrir vali

Svæðið er tiltölulega ósnortið, lífríkt og afar sérstætt vegna fjörumós, auk. klóþangsklungurs og sandmaðksleiru. Svæðið er alþjóðlega mikilvægt sem viðkomustaður margæsa.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Fjörumór 0,10 31
Fjara Klóþangsklungur 0,25 <1
Fjara Sandmaðksleirur 0,60 <1

Fuglar

Forgangstegundir fargesta
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Margæs Far 1.354 1990–2010 5

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Blautós.

Ógnir  

Með bættu aðgengi fer umferð fólks um svæðið vaxandi. Hesthúsabyggð er í jaðri svæðisins. 

Aðgerðir til verndar

Hluti Blautóss ásamt Innstavogsnesi var friðlýstur 1999. Friða þarf hinn hlutann og koma í veg fyrir frekari ágang og rask á fjörusvæði og fitjum við hesthúsahverfið á Akranesi.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Blautós og Innstavogsnes Friðland

Kortasjá

Blautós í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.