Ferjubakkaflói–Sólheimatunga

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Ferjubakkaflói-Hólmavað á Íslandskorti
Ferjubakkaflói
Mynd: Náttúrufræðistofa Kópavogs

Hóp við Ferjubakkaflóa.

Mörk

Flæðilönd, mýrar og engjar meðfram neðanverðri Hvítá, Norðurá og Gljúfurá í Borgarfirði, frá Ferjukoti og upp fyrir Sólheimatungu og að Hólmavaði í Norðurá.

Stærð

9,8 km2

Hlutfall lands: 91%
Hlutfall fersks vatns: 9%

Svæðislýsing

Á svæðinu eru víðáttumiklir flóar, flæðilönd og gróðursæl síki. Auk þess lygnar ár með ríkulegum botngróðri. Þarna er stundaður landbúnaður, stang- og skotveiði og  nokkur sumarhúsabyggð er við svæðið vestanvert.

Forsendur fyrir vali

Á svæðinu er stórar og heillegar mýrar með starungsmýravist. Mikið af andfuglum fer hér um og hefur svæðið til skamms tíma haft alþjóðlega þýðingu fyrir álft og blesgæs en báðar þessar tegundir leita nú á haustin í æ ríkara mæli í kornakra í nágrenninu.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Starungsmýravist 3,05 <1

Fuglar

Forgangstegundir fargesta
Tegund  Árstími  Fjöldi Ár  % af íslenskum stofni
Álft Far 851 1982 8
Blesgæs Far 500 2013 2

 Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um votlendissvæðið Ferjubakkaflói–Hólmavað.

Ógnir  

Dregið hefur mikið úr hefðbundnum landbúnaði á þessu svæði. Frístundabyggð, og þar með hætta á mengun yfirborðsvatns, er vaxandi sem og umferð fólks um svæðið.

Aðgerðir til verndar

Takmarka frekari framræslu og gæta þess að ekki verði byggt of nærri árbökkum. Endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Ferjubakkaflói og Ystatunga 211

 

Kortasjá

Ferjubakkaflói–Sólheimatunga í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020, 3. desember 2020.