Oddauppsprettur

Svæðið er tilnefnt vegna ferskvatnsvistgerðar.

Oddauppsprettur á Íslandskorti
Oddauppsprettur
Mynd: Anna Sveinsdóttir

Oddauppsprettur.

Mörk

Á hólmanum á mótum Hvítár og Kiðár við Húsafell, nær frá Oddavaði austur fyrir uppspretturnar.

Stærð

0,06 km2

Hlutfall lands: 70%
Hlutfall fersks vatns: 30%

Svæðislýsing

Á svæðinu eru margar uppsprettur sem renna í nærliggjandi ár. Hólmarnir við Hvítá og Kiðá eru birkivaxnir og þarna má finna fjölbreytt fuglalíf. Um svæðið liggur vinsæl gönguleið. Skammt austan við uppspretturnar er orlofsbyggð og þar fer um fjöldi ferðamanna ár hvert.

Forsendur fyrir vali

Í uppsprettunum er dvergbleikja og grunnvatnsmarflær. Áin sem rennur frá uppsprettunum er nokkuð stór og rennur í Hvítá. Þetta svæði er vin í eyðimörkinni, því öðrum uppsprettum í landi Húsafells hefur mikið verið raskað.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Ferskvatn Kaldar lindir <0,01 2

Ógnir  

Frístundabyggð, ferðamennska.

Aðgerðir til verndar

Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Húsafell 206

Kortasjá

Oddauppsprettur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.