Akranes

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Akranes á Íslandskorti
Akranes og Akranesviti
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Frá Akranesvita.

Mörk

Fjörur vestast á Skipaskaga við Akranes, frá hafnarmynni suður fyrir Vesturflös, Sölvasker og Suðurflös.

Stærð

1 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 33%
Hlutfall sjávar: 66%

Svæðislýsing

Í fjörunni vestur af Akranesi er talsverð brimasemi vestast á Suður- og Vesturflös, en víðast hvar er mun skýlla vegna aðliggjandi grynninga og flæðiskerja. Fjörubeðurinn er glufóttur og úfinn. Fjörusvæðið er utan við Akraneshöfn með tilheyrandi skipaumferð.

Forsendur fyrir vali

Svæðið er ríkt þangi, fjörupollum og glufóttur fjörubeðurinn fóstrar fjölskrúðugt lífríki. Á svæðinu er einnig klóþangsklungur sem kortleggja þarf betur.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Fjörupollar* 0,27 3
Fjara Klóþangsklungur 0,07 <1
*Sérstök fjörusvæði

Ógnir  

Mengun og rask vegna hafnar og tilheyrandi starfsemi.

Aðgerðir til verndar

Takmarka frekari landfyllingar. 

Núverandi vernd

Engin

Kortasjá

Akranes í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.