Reykjanes

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Reykjanes á Íslandskorti
Reykjanes
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Frá Reykjanesi.

Mörk

Svæðið er nesið sjálft, afmarkast við fjöru og nær suður undir Skipavík.

Stærð

3 km2

Hlutfall lands: 52%
Hlutfall fjöru: 15%
Hlutfall sjávar: 31%
Hlutfall fersks vatns: 1%

Svæðislýsing 

Á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi er eitt mesta jarðhitasvæði á Vestfjörðum. Ummerki um jarðhita eru að finna bæði í fjöru og inni á nesinu sjálfu. Gróðurfar á Reykjanesi er nokkuð fjölbreytt. Jarðhitinn hefur verið nýttur til húshitunar og upphitunar sundlaugar og á undanförnum árum hefur umferð ferðamanna aukist. Jarðhitasvæðin nyrst á nesinu sem eru í næsta nágrenni við byggingarnar eru nokkuð röskuð.

Forsendur fyrir vali

Jarðvegshitinn og vatn við yfirborð skapa aðstæður fyrir gróskulegan gróður jarðhitagróðurs. Á Reykjanesi einkennist gróðurfarið af mýrahveravist sem finnst á nokkrum blettum á nesinu og þar finnst m.a. háplöntutegundin naðurtunga sem einungis þrífst við jarðhita.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Mýrahveravist <0,01 1

Ógnir  

Helsta ógn er aukin umferð gangandi fólks og nýting jarðhitans.

Aðgerðir til verndar

Takmarka þarf umferð gangandi fólks til að koma í veg fyrir traðk.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Reykjanes við Ísafjörð 321

Kortasjá

Reykjanes í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.