Reykhólar

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Reykhólar á Íslandskorti
Reykhólar
Mynd: Ásrún Elmarsdóttir

Frá Reykhólum.

Mörk

Svæðið liggur sunnan við hæðina sem Reykhólabyggð stendur á og nær suður fyrir Langavatn. Afmörkunin miðast við þekkta útbreiðslu jarðhita við yfirborð.

Stærð

0,5 km2

Hlutfall lands: 77%
Hlutfall fersks vatns: 23%

Svæðislýsing

Reykhólar eru þekktir fyrir jarðhita svæðisins og hefur hann m.a. verið nýttur til hitaveitu og þurrkunar á þangi. Svæði liggur í mynni Breiðafjarðar þar sem er að finna mikið og fjölskrúðugt lífríki.

Forsendur fyrir vali

Við Reykhóla einkennist gróðurfar jarðhitasvæðanna af mýrahveravist og þar finnst m.a. háplöntutegundin naðurtunga sem einungis þrífst við jarðhita.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Mýrahveravist <0,01 <1

Ógnir  

Ógnir svæðisins tengjast fyrst og fremst nýtingu jarðhitans og traðki gangandi.

Aðgerðir til verndar

Takmarka þarf umferð gangandi fólks til að koma í veg fyrir traðk.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Reykhólar í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.