Guðlaugstungur–Álfgeirstungur

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Guðlaugstungur-Álfgeirstungur á Íslandskorti
Úr Guðlaugstungum
Mynd: Kristbjörn Egilsson

Úr Guðlaugstungum

Mörk

Guðlaugstungur og Álfgeirstungur austan Blöndu, frá Hofsjökli norðvestur að Blönduvaðaflóa í Blöndulóni, að austan um Sátu og Hraungarðshaus.

Stærð

398,5 km2

Hlutfall lands: 98%
Hlutfall fersks vatns: 2%

Svæðislýsing

Svæðið einkennist af heiðalöndum, votlendi, mólendi og melum. Norðan til  er víðfeðmt og gróskumikið votlendi með mýrum, tjörnum og lækjum. Sumarbeitiland sauðfjár og nokkur útivist.

Forsendur fyrir vali

Eitt fjölbreyttasta rústamýrasvæði landsins og raunar eitt af fáum svæðum þar sem rústamýravist er til staðar. Mikilvægt varp- og beitiland heiðagæsar sem hefur alþjóðlegt náttúruverndargildi, enda er hér nú langstærsta heiðagæsavarp í heiminum.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Rústamýravist 12,45 18

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Heiðagæs Varp 23.168 2010 19

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Guðlaugstungur–Álfgeirstungur.

Ógnir  

Litlar ógnir, vatnaveitingar, ferðamennska og hlýnandi loftslag. Hugmyndir hafa verið settar fram um nýjan þjóðveg milli Suðurlands og Norðurlands, sem líklega mundi fara um svæðið ef af yrði.

Aðgerðir til verndar

Halda vötnum óbeisluðum, vegagerð verði ekki á svæðinu. Friðland frá árinu 2005 og sem Ramsarsvæði frá 2013. Núverandi friðlýsingaskilmálar taldir fullnægjandi en auka þarf eftirlit með svæðinu í heild og umgengni ferðafólks.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Guðlaugstungur og Álfgeirstungur Friðland

Kortasjá

Guðlaugstungur–Álfgeirstungur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.