Skoruvíkurbjarg

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Skoruvíkurbjarg á Íslandskorti
Karl við Skoruvíkurbjarg
Mynd: Arnþór Garðarsson

Karl við Skoruvíkurbjarg.

Mörk

Frá eyðibýlinu Höfða á norðanverðu Langanesi, austur að Mávabjargi ásamt 100 m verndarjaðri til landsins og 1 km verndarjaðri til sjávar.

Stærð

7,4 km2

Hlutfall lands: 9%
Hlutfall fjöru: 3%
Hlutfall sjávar: 88%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Sjávarbjarg. Útivist og ferðamennska er stunduð á svæðinu og sigið er eftir eggjum í bjarginu.

Forsendur fyrir vali

Mikil sjófuglabyggð og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru rita, langvía og álka.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Rita Varp 30.063 2008 5
Langvía Varp 27.343 2007 4
Álka Varp 8.010 2007 3

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Skoruvíkurbjarg.

Ógnir  

Ferðamennska.          

Aðgerðir til verndar

Setja þarf umgengnisreglur og tryggja að eggjatekja sé sjálfbær.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Langanes utan Heiðarfjalls 543

Kortasjá

Skoruvíkurbjarg í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.