Veiðivötn

Svæðið er tilnefnt vegna fugla. Það er innan tillögusvæðisins Veiðivötn–Vatnaöldur, sem tilnefnt er vegna jarðminja.

Veiðivötn á Íslandskorti
Veiðivötn
Mynd: Anette Theresia Meier

Veiðivötn.

Mörk

Vatnaklasi suðvestan við Vatnajökul, á milli Þórisvatns og Tungnaár. Norðvesturmörkin liggja frá Drekavatni um Vatnaöldur að Tungnaá norðan Irpuvers og fylgja ánni suðvestan Snjóöldufjallgarðs að Klakkafelli.

Stærð

227,8 km2

Hlutfall lands: 78%
Hlutfall fersks vatns: 22%

Svæðislýsing

Fagurt og sérkennilegt landslag í um 600 m h.y.s. sem mótað er af eldvirkni. Fjöldi vatna sem mörg hver eru í gömlum eldgígum og er land nokkuð vel gróið næst þeim, en annars er svæðið mikið til gróðursnautt. Mosar eru ríkjandi. Skötuormur, stærsti hryggleysingi sem finnst í ferskvatni hérlendis, lifir þarna í tjörnum. Svæðið er afar vinsælt til stangveiða og og einnig eru netaveiðar stundaðar af veiðiréttarhöfum.

Forsendur fyrir vali

Fjölskrúðugt fuglalíf og ná himbrimi og húsönd alþjóðlegum verndarviðmiðum á varptíma og eins húsönd að vetri. Mikið af duggönd fellir fjaðrir síðsumars.

Fuglar

Forgangstegundir varp- og vetrarfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  (fuglar) Ár  % af íslenskum stofni
Himbrimi Varp *19 2016 4
Duggönd Fellir 700 2014 9
Húsönd Varp 25 2013 1
Húsönd Vetur 58 1977 3
*Þekkt óðul

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Veiðivötn.

Ógnir  

Ferðamennska, silungsveiði og vatnsaflsvirkjanir.

Aðgerðir til verndar

Setja reglur um umgengni við viðkvæm búsvæði fugla og draga úr netadauða á himbrima. Tryggja að vatnsaflsvirkjanir skerði ekki svæðið.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Veiðivötn 707

Kortasjá

Veiðivötn í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 2. apríl 2019, 26. maí 2020.