Stokkseyri–Eyrarbakki

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða og fugla.

Stokkseyri-Eyrarbakki á Íslandskorti
Skerjagarðurinn við Stokkseyri
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Skerjagarðurinn við Stokkseyri.

Mörk

Fjara og grunnsævi frá Knarrarósi í austri og vestur fyrir ósa Ölfusár við Óseyrartanga.

Stærð

19,5 km2

Hlutfall lands: 3%
Hlutfall fjöru: 47%
Hlutfall sjávar: 49%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Meginhluti fjörunnar liggur á jaðri Þjórsárhrauns og er hún víðast hvar óvenju breið, með aflíðandi hraunklöppum, ríkum af fjörupollum, glufum og skorningum. Brimasemi er nokkur eða talsverð. Svæðið liggur á jaðri byggðar. Útivist er stunduð á svæðinu, landbúnaður í nágrenni þess og lítils háttar fjörubeit.

Forsendur fyrir vali

Grófgerður og úfinn fjörubeðurinn er ríkur skjólsælum glufum og skorningum sem fóstra auðugt lífríki. Í fjörunum eru klóþangsfjörur og fjörupollar áberandi. Fjaran er mikilvægur viðkomustaður vaðfugla. Fjöldi rauðbrystinga nær alþjóðlegum verndarviðmiðum á vorin. Það sama á við um álft og æðarfugl í fjaðrafelli.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Fjörupollar* 7,50 74
Fjara Klóþangsfjörur 0,04 <1
*Sérstæð fjörusvæði

Fuglar

Forgangstegundir far- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Álft Fellir 300 2005 1
Æður Fellir 10.000 1980 1
Rauðbrystingur Far 7.600 1990 2

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Stokkseyri–Eyrarbakki.

Ógnir  

Ferðamennska og íbúabyggð. Áform um uppbyggingu baðlóns vestan Eyrarbakka.

Aðgerðir til verndar

Tryggja að að fjaran haldist óskert og reisa skorður við umferð vélknúinna faratækja.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Fjörur við Stokkseyri og Eyrarbakka 750
Gamla-Hraun og nágrenni 777

Kortasjá

Stokkseyri–Eyrarbakki í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 31. maí 2018, 26. maí 2020.