Haförn (Haliaeetus albicilla)

Haförn (Haliaeetus albicilla)
Mynd: Daníel Bergmann

Haförn, fullorðinn (Haliaeetus albicilla).

Haförn (Haliaeetus albicilla).
Mynd: Daníel Bergmann

Haförn á 1. ári (Haliaeetus albicilla).

Útbreiðsla

Haförn er varpfugl á Grænlandi, í Evrópu og Asíu til Kyrrahafs. Er alger staðfugl en ungfuglar flakka innanlands.

Stofn

Haförn er sjaldgæfur varpfugl á Íslandi og var stofninn metinn 74 pör árið 2016 og 80 pör árið 2018 (Náttúru­fræðistofnun Íslands, óbirt gögn) og verpa þau langflest við Breiðafjörð (sjá töflu).

Válisti

EN (tegund í hættu)

Ísland Evrópuválisti Heimsválisti
EN LC LC

Forsendur flokkunar

Kynslóðalengd (IUCN): 17,5 ár
Tímabil sem mat miðast við (3 kynslóðir): 1965–2018

Íslenski hafarnarstofninn er lítill og einangraður en hefur vaxið samfellt um nær hálfrar aldar skeið. Hann er þó enn flokkaður sem tegund í hættu (EN, D) enda <250 kynþroska einstaklingar.

Viðmið IUCN: D

D. Stofn talinn vera minni en 250 kynþroska einstaklingar.

Hættuflokkar Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna (IUCN)

Viðmið IUCN um mat á válista (pdf)

Eldri válistar

Válisti 2000: Haförn var flokkaður sem tegund í hættu (EN).

Verndun

Haförn er friðaður samkvæmt lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Óheimilt er að raska varpstöðum arna eða nálgast hreiður þeirra, svo sem til myndatöku, án sérstaks leyfis.

Mikilvæg svæði

Yfir 80% arna verpa á mikilvægum fuglasvæðum, langflestir eða 63% við Breiðafjörð.

IBA viðmið – IBA criteria:

Engin/none

Töflur

Hafarnarvarp á mikilvægum fuglasvæðum á Íslandi – Breeding Haliaeetus albicilla in important bird areas in Iceland.*

Svæði
Area
Svæðisnúmer
Area code
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pör)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Borgarfjörður–Löngufjörur FG-V_10 B 10 2016 13,5  
Breiðafjörður  FG-V_11 B 47 2016 63,5  
Önnur mikilvæg svæði
Other important areas
  B 3 2016 4,1  
Alls–Total     60   81,1  
*byggt á Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt gögn/unpubl. data

English summary

Haliaeetus albicilla is a rare breeding bird (74 pairs in 2016 and 80 pairs in 2018) and currently concentrated in western Iceland; 80% of the birds breed in IBAs designated for other species.

Icelandic Red list 2018: Endangered (EN, D), the same as last assessment in 2000.

Höfundur

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Thank you!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |