Margrét Hallsdóttir – Ritaskrá

Margrét Hallsdóttir 2010. Frjókorn í íslensku hunangi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-10003. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands.

Lilja Karlsdóttir, Margrét Hallsdóttir, Ægir Th. Thórsson og Kesara Anamthawat-Jónsson 2009. Evidence of hybrdisation between Betula pubescens and B. nana in Iceland during the early Holocene. Review of Palaeobotany and Palynology, 156, 350–357.

Lilja Karlsdóttir, Margrét Hallsdóttir, Ægir Þór Þórsson og Kesara Anamthawat-Jónsson 2009. Frjókorn fjalldrapa og ilmbjarkar á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 77(3–4), 70–75.

Martina Hättestrand, Christin Jensen, Margrét Hallsdóttir og Karl-Dag Vorren. Modern pollen accumulation rates at the north-western fringe of the European boreal forest. Review of Palaeobotany and Palynology 151: 90–109, 2008.

Lilja Karlsdóttir, Margrét Hallsdóttir, Ægir Þór Þórsson og Kesara Anamthawat-Jónsson. Characteristics of pollen from natural triploid Betula hybrids. Grana 47: 52–59, 2008.

Hreggviður Norðdahl, Ólafur Ingólfsson, Halldór G. Pétursson, og Margrét Hallsdóttir. Late Weichselian and Holocene environmental history of Iceland. Jökull 58: 343–364, 2008.

Lilja Karlsdóttir, Ægir Þór Þórsson, Margrét Hallsdóttir, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Þröstur Eysteinsson og Kesara Anamthawat-Jónsson. Differentiating pollen of Betula species from Iceland. Grana 46: 78–84, 2007.

Margrét Hallsdóttir. Frjótími grasa á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 75 (2–4): 107–114, 2007.

Páll Hersteinsson, Veronica Nyström, Jón Hallur Jóhannsson, Björk Guðjónsdóttir og Margrét Hallsdóttir. Elstu þekktu leifar melrakka á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 76 (1–2): 116–123, 2007.

Margrét Hallsdóttir. Af frjókornum og frjóofnæmi. Blaðagrein 5. júlí 2006 í Morgunblaðinu bls. 23. Útgefandi Árvakur.

Margrét Hallsdóttir. The Grass pollen season in Iceland. Í: The 8th International Congress on Aerobiology "Towards a comprehensive vision". Abstracts. Neuchatel, Switzerland 21-25 August 2006, 317 s. Ágrip birtist á s. 204 og veggspjald á sömu ráðstefnu.

H. Ranta, A. Oksanen, K.-C. Bergmann, E. Bucher, A. Ekebom, J. Emberlin, R. Gehrig, M. Hallsdóttir, V. Jato, S. Jäger, D. Myszkowska, A. Paldy, H. Ramfjord, E. Severova og M. Thibaudon.Spatio-temporal patterns of annual loads of airborne birch pollen in Europe. Í: The 8th International Congress on Aerobiology "Towards a comprehensive vision". Abstracts. Neuchatel, Switzerland 21-25 August 2006, 317 s. Ágrip birtist á s. 175.

Margrét Hallsdóttir. Eitt mesta frjókornasumarið afstaðið. Blaðagrein 20. október 2005 í Rannísblaðinu 2.tbl. 2. árg. bls. 18. Útgefandi Rannsóknamiðstöð Íslands.

Margrét Hallsdóttir. Aerobiology in the middle of the North Atlantic Ocean. International Aerobiology Newsletter nr. 62, desember 2005.

Margrét Hallsdóttir & Chris J. Caseldine. The Holocene vegetation history of Iceland, state of the art and future research. Í: Iceland – modern processes and past environments, 5. Ritstjórar Caseldine, C., Russel, A., Harðardóttir, Jórunn & Knudsen, Óskar. Elsevier. Bls. 319 – 334, 2005.

Frjódagatal, frjóofnæmi og frjókvef. Bæklingur gefinn út af Thorarensen – Lyf ehf. í apríl 2004. Línurit og hluti texta er frá MH.

Margrét Hallsdóttir. Um steingervingasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands. Náttúrufræðingurinn 72 (3-4), bls. 165-169, 2004.

Garðar Guðmundsson, Mjöll Snæsdóttir, Ian Simpson, Margrét Hallsdóttir, Magnús Á. Sigur­geirsson og Kolbeinn Árnason. Fornir akrar á Íslandi, meintar minjar um kornrækt á fyrri öldum.Árbók hins Íslenska Fornleifafélags 2002-2003, bls. 79-106, 2004.

Ægir Þór Þórsson, Lilja Karlsdóttir, Ploenpit Chokchaichamnankit, Margrét Hallsdóttir, Þröstur Eysteinsson, Aðalsteinn Sigurgeirsson, og Kesara Anamthawat-Jónsson. Tegundablöndun birkis og fjalldrapa í náttúrunni. Afmælisráðstefna líffræðifélagsins í Öskju, HÍ í nóvember 2004, ágrip.

Halldór G. Pétursson, Hreggviður Norðdahl og Margrét Hallsdóttir 2003. Eldvirkni og útbreiðsla hrauna á norðvesturhorni Melrakkasléttu á síðasta jökulskeiði. Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 2003, bls 30. Reykjavík, 65 bls.

Margrét Hallsdóttir. First results of pollen monitoring in a subalpine birch scrubland in Iceland Pollen Monitoring Programme 4th International Meeting, Lublin-Guciów, Póllandi 25.-30. september 2002, útdráttur á bls 12.

Ian A. Simpson, W. Paul Adderley, Garðar Guðmundsson, Margrét Hallsdóttir, Magnús Á. Sigurgeirsson, Mjöll Snæsdóttir. Soil limitations to agrarian land production in premodern Iceland. Human ecology 30:4, 423-443, 2002.

Margrét Hallsdóttir. Steingervingasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 2002, útdráttur á bls 38.

Hafdís E. Jónsdóttir og Margrét Hallsdóttir 2001. Nýr fundarstaður plöntusteingervinga í Eyjafirði. Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 2001, ágrip bls 27.

Margrét Hallsdóttir 2001. Frjógreining jarðvegssýna úr fornum ökrum við Faxaflóa og í Mýrdal. NÍ-01022, Náttúrufræðistofnun Íslands, 12 bls.

Margrét Hallsdóttir 2000. The predictive value of a 12-year record of birch pollen abundance in Reykjavík, Iceland. Second European Symposium on Aerobiology, September 5 ? 9, 2000, Vienna, Austria, ágrip bls 68.

Margrét Hallsdóttir 1999. Birch pollen abundance in Reykjavík, Iceland. Grana 38, bls. 368-373.

Margrét Hallsdóttir 1999. Frjógreining jarðvegssýna frá uppgreftri að Bessastöðum 1993. NÍ-99003, Náttúrufræðistofnun Íslands, 16 bls.

Guðrún Larsen, Bryndís G. Róbertsdóttir, Jón Eiríksson, Áslaug Geirsdóttir, Margrét Hallsdóttir og Hreggviður Norðdahl 1998.Tephra studies in lacustrine sediments compared with mire and loessial soil sections in S-Iceland. Vetrarmót norrænna jarðfræðinga 1998, Nordic Geological Winter Meeting, 13 - 16 January, 1998 Aarhus, Denmark (ágrip).

Margrét Hallsdóttir, Guðrún Larsen, Bryndís G. Róbertsdóttir, Jón Eiríksson, Áslaug Geirsdóttir og Hreggviður Norðdahl 1998. Middle and late Holocene vegetation history of the Holt district, southern Iceland. Vetrarmót norrænna jarðfræðinga 1998, Nordic Geological Winter Meeting, 13 - 16 January, 1998 Aarhus, Denmark (ágrip).

Margrét Hallsdóttir. Frjókornarannsóknir. Tíðni frjógæfra ára hjá birki á Innnesjum. Birkiskógar Íslands - ráðstefna á Hótel Loftleiðum, Reykjavík 19. apríl 1996.

Margrét Hallsdóttir 1996. Frjógreining. Frjókorn sem heimild um landnámið. Guðrún Ása Grímsdóttir (ritstjóri).- Um landnám á Íslandi. bls. 123-134, Ráðstefnurit V, Vísindafélag Íslendinga, 200 bls.

Margrét Hallsdóttir 1996. Synthesis of the Holocene history of vegetation in northern Iceland. Hilary H. Birks, Torbjørn Alm og Karl-Dag Vorren (ritstj.): Holocene treeline oscillations, dendrochronology and palaeoclimate. Burkhard Frenzel (ritstjóri ritraðar) Paläoklimaforschung - band 20, bls. 203-214, Gustav Fischer Verlag, 303 bls.

Margrét Hallsdóttir, Áslaug Geirsdóttir, Bryndís G. Róbertsdóttir, Guðrún Larsen, Hreggviður Norðdahl, Jón Eiríksson og Jórunn Harðardóttir 1996. Gróðurfar á Suðurlandi á síðari hluta nútíma í ljósi frjógreiningar á seti Vestra Gíslholtsvatns í Holtum. Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 1996, ágrip bls. 48-50.

Aslaug Geirsdottir, Margret Hallsdottir & Jorunn Hardardottir 1995. Environmental change in southern Iceland during the Holocene. Second annual PALE research meeting, 4-6 February 1995, Abstracts, University of Wasington, Pack Forest, Eatonville, Wasington.

Margrét Hallsdóttir 1995. On the pre-settlement history of Icelandic vegetation. Búvísindi (Icel. Agr. Sci.) 9, bls. 17-29.

Margrét Hallsdóttir og Þorleifur Einarsson 1995. Frjókorn í andrúmslofti í Reykjavík sumurin 1988 - 1995. RH-16-95, Raunvísindastofnun Háskólans, 18 bls.

Margrét Hallsdóttir, Áslaug Geirsdóttir, Jórunn Harðardóttir, Guðrún Larsen, Hreggviður Norðdahl, Kjartan Thors og Jón Eiríksson 1995. Umhverfisbreytingar á Suðurlandi á nútíma í ljósi setmyndunar í stöðuvötnum. Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 1995, ágrip bls. 53.

Aslaug Geirsdottir, Jorunn Hardardottir, Margret Hallsdottir, Gudrun Larsen, Jon Eiriksson & Hreggvidur Norddahl 1994. PALE work in Iceland. First annual PALE research meeting, 3-4 February 1994, Boulder, Colorado, Abstracts, bls 59-66.

Áslaug Geirsdóttir, Margrét Hallsdóttir, Guðrún Larsen, Hreggviður Norðdahl, Jón Eiríksson, Jórunn Harðardóttir, Kjartan Thors & Guðrún Helgadóttir 1994. Setmyndun í sunnlenskum vötnum. Jarðfræðafélag Íslands, Vorráðstefna 1994, ágrip bls. 7.

Jäger, S. & P. Mandrioli (ritstjórar); jointly published by more than 100 European Aerobiologists. Airborne birch and pollen distribution in Europe 1993. Aerobiologia 10, 1993, 2/2 special issue.

Margrét Hallsdóttir 1993. Frjórannsókn á mósniðum úr Viðey. RH-08-93 Reykjavík, Raunvísindastofnun og Árbæjarsafn, 1993, 27 bls.

Margrét Hallsdóttir 1993. Greinargerð varðandi frjósýni úr túni Nesstofu á Seltjarnarnesi. RH-20-93, Raunvísindastofnun Háskólans, 4 bls.

Margrét Hallsdóttir 1993. Synthesis of the vegetational history of northern Iceland. Í Vorren, K.-D., Alm, T. (ritstjórar): Nordic symposium on Holocene tree-lines, dendrochronology and palaeoclimate, Skibotn, Northern Norway, September 6-8, 1993, Abstracts, bls 9-10. University of Tromsø, 28 bls.

Margrét Hallsdóttir 1992. Drög að gróðurfarssögu Norðurlands. Grasafræðiráðstefna í Norræna húsinu í Reykjavík, 24 - 25. janúar 1992, ágrip bls 23. Líffræðifélag Íslands, Reykjavík, 29 bls.

Margrét Hallsdóttir 1992. Frjókorn og sumarhnerri. Lesbók Morgunblaðsins, 20. júní 1992, bls 12.

Margrét Hallsdóttir 1992. Gróðurfar fyrir landnám. Hreggviður Norðdahl (ritstj): Ásýnd Íslands, fortíð - nútíð - framtíð, bls. 13-17. Landvernd, Reykjavík, 38 bls.

Margrét Hallsdóttir 1992. Gögnum safnað um frjómagn í andrúmsloftinu. SÍBS-fréttir 8:1, bls. 30-31

Margrét Hallsdóttir 1992. Holocene vegetation history of central north Iceland; a pollen analytical study. Í Áslaug Geirsdóttir, Hreggviður Norðdahl og Guðrún Helgadóttir (ritstjórar): Abstracts: 20th Nordic Geological Winter Meeting, 7 - 10 January, Reykjavík 1992, bls 61. The Icelandic Geoscience Society and the Faculty of Science, University of Iceland, Reykjavík, 186 bls.

Margrét Hallsdóttir 1992. Saga lands og gróðurs. Ólafur K. Nielsen (ritstjóri). - Tjörnin, saga og lífríki. bls. 11-17, Reykjavíkurborg, Reykjavík, 197 bls.

Margrét Hallsdóttir 1992. Yfirlit um gróðurfarssögu Norðurlands. Veggspjaldaráðstefna Jarðfræðafélags Íslands, 28. apríl 1992, bls 50-51. Jarðfræðafélag Íslands, Reykjavík, 62 bls.

Ólafur Ingólfsson, Svante Björck, Hafliði Hafliðason, Margrét Hallsdóttir 1992. Late Weichselian-Early Holocene environmental record from Skagi peninsula, Northern Iceland. Í Áslaug Geirsdóttir, Hreggviður Norðdahl og Guðrún Helgadóttir (ritstjórar): Abstracts: 20th Nordic Geological Winter Meeting, 7 - 10 January, Reykjavík 1992, bls 80. The Icelandic Geoscience Society and the Faculty of Science, University of Iceland, Reykjavík, 186 bls.

Svante Björck, Ólafur Ingólfsson, Hafliði Hafliðason, Margrét Hallsdóttir og N. John Anderson 1992. Lake Torfadalsvatn: A high resolution record of the North Atlantic ash zone I and the last glacial-interglacial environmental changes in Iceland. Boreas 21, bls. 15-22.

Margrét Hallsdóttir 1991. Studies in the vegetation history of North-Iceland. A radiocarbon-dated pollen diagram from Flateyjardalur. Jökull 40, bls. 67 - 81.

Margrét Hallsdóttir 1990. Frjókornamælingar í Reykjavík 1988-1990. Veggspjald á ársfundi Rannsóknaráðs og Vísindaráðs Íslands 30. nóvember 1990.

Margrét Hallsdóttir 1990. Some results from pollen and spore registration in Iceland. Abstracts: 4th International Conference on Aerobiology, August 27-31, 1990 - Stockholm, Sweden. bls 106.

Guðrún Larsen og Margrét Hallsdóttir 1989. Hvenær var land numið? Morgunblaðið 10. október 1989.

Margrét Hallsdóttir 1989. Aldur landnámsöskulagsins. Nokkur orð í tilefni viðtals við Margréti Hermanns-Auðardóttur. Tíminn 30. september 1989.

Margrét Hallsdóttir 1988. Frjókorn Ólafssúru. Náttúrufræðingurinn 58 (4), bls. 212.

Margrét Hallsdóttir1988. Bráðabirgðaskýrsla um frjógreiningu borkjarna úr eðju Tjarnarinnar í Reykjavík. Reykjavík, fjölrituð skýrsla til Tjarnarnefndar, 14 bls.

Margrét Hallsdóttir 1987. Pollen analytical studies of human influence on vegetation in relation to the Landnám tephra layer in southwest Iceland. LUNDQUA thesis 18, Lund University, Department of Quaternary Geology, 45 bls.

Margrét Hallsdóttir 1985. Sumarhnerrinn - nokkur orð um frjókorn og ofnæmi. Morgunblaðið, í júní 1985.

Margrét Hallsdóttir 1984. Frjógreining tveggja jarðvegssniða á Heimaey. Árbók hins íslenska fornleifafélags 1983, bls. 48 - 68.

Margrét Hallsdóttir 1984. Um ísaldarlok á Glerárdal og í nágrenni Akureyrar. Fjölrit Náttúrugripasafnsins á Akureyri nr. 12. 30 bls.

Margrét Hallsdóttir 1982. Frjógreining tveggja jarðvegssniða úr Hrafnkelsdal - áhrif ábúðar á gróðurfar dalsins. Helga Þórarinsdóttir, Ólafur H. Óskarsson, Sigurður Steinþórsson og Þorleifur Einarsson (ritstjórar). - Eldur er í norðri. Afmælisrit helgað Sigurði Þórarinssyni sjötugum 8. janúar 1982. Sögufélag, Reykjavík, bls. 253 - 266.