Umsagnir 2020

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
20.04.2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð, 639. mál
17.03.2020 Tillaga til þingsályktunar um þjóðarátak í landgræðslu, 365. mál
18.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands, 59. mál
17.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarða, 126. mál
05.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um stjórnunar- og verndaráætlun fyrir álftir og gæasastofna á Íslandi, 203. mál
05.02.2020 Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu Íslands um málefni hafsins, 461. mál

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
27.05.2020 Matsskylda vegna stækkunar Eskifjarðarhafnar
26.05.2020 Rauðhólar – skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags
22.05.2020 Ölfusvegur, Sunnumörk í Hveragerði og brú yfir Varmá - matsskyldufyrirspurn
22.05.2020 Skipulagslýsing vegna áforma um að aðal- og deiliskipulag í Skógarhverfi á Akranesi
22.05.2020 Aðalskipulagsbreytingar og deiliskipulag fyrir Svínhóla í Lóni
22.05.2020 Breytingar á Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 vegna breytinga á skipulagi á Jarlsstöðum
22.05.2020 Strandavegur um Veiðileysuháls í Árneshreppi - matsáætlun
18.05.2020 Umsókn frá Landsneti um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðisins Mývatns og Laxár, Hólasandslína 3
18.05.2020 Skipulags- og matslýsing, breyting á Aðalskipulagi Vesturbyggðar, Örlygshafnarvegur
18.05.2020 Örlyghafnarvegur um Látravík, tilkynning vegna matsskyldu
18.05.2020 Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði, Aldan og Bakkahverfi - frummatsskýrsla
18.05.2020 Framkvæmdir á svæði á náttúruminjaskrá - Varmá
15.05.2020 Efnistaka í Mýrdalshreppi
15.05.2020 Kolsýruframleiðsla á Hellisheiði - fyrirspurn um matsskyldu
15.05.2020 8.000 tonna laxeldi og/eða silungseldi Arctic Sea Farm í Ísafjarðardjúpi, frummatsskýrsla
13.05.2020 Esjufjöll - umsókn um ferðir
11.05.2020 Breyting á aðalskipulagi Grindavíkur 2018-2032
07.05.2020 Deiliskipulagstillaga í landi Stóra-Botns í Hvalfjarðarsveit
06.05.2020 Skógrækt í landi Háls í Öxnadal
05.05.2020 Endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps 2020-2032
30.04.2020 Umsókn um leyfi til að fanga hrafn
30.04.2020 Tillaga að friðlýsingarskilmálum fyrir fólkvanginn Hlið Garðabæ
29.04.2020 Rannsóknarleyfi Þormóðsstaðaá og Núpá
28.04.2020 Friðlýsing Geysissvæðisins
28.04.2020 Umsókn Björgunar ehf. um leyfi til efnistöku á hafsbotni utan netlaga í Hvalfirði
20.04.2020 Tillaga að matsáætlun, vindmyllur á Grjóthálsi, Borgarbyggð
20.04.2020 Umsögn vegna deiliskipulags á landi Þúfu í Kjósarhreppi
16.04.2020 Deiliskipulagstillaga fyrir Gildubrekkur í Dalabyggð
16.04.2020 Skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar vegna Hólasandslínu 3
08.04.2020 Breyting á aðalskipulagi Vopnafjarðarhepps, skipulagslýsing til kynningar
06.04.2020 Breikkun Vesturlandsvegar - frummatsskýrsla
03.04.2020 Breyting á deiliskipulagi Hvamms og Hvammsvíkur, Kjósarhreppi
03.04.2020 Sveitarfélagið Skagafjörður - Deiliskipulag íbúðarreitur Freyjugata 25 Sauðárkóki
01.04.2020 Endurskoðun Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027, skipulags- og matslýsing
30.03.2020 Skipulags- og matslýsing vegna endurskoðunar Aðalskipulags Dalabyggðar
26.03.2020 Breyting á aðalskipulagi og deiliskipulagi – Norður-Botn
25.03.2020 Breyting á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar – Móar
23.03.2020 Framleiðsla vetnis og metans við Hellisheiðarvirkjun, matsáæltun
19.03.2020 Stjórnunar- og verndaráætlun - Jörundur 2020-2029
17.03.2020 Umsókn Björgunar ehf. um leyfi til efnistöku í Engeyjarnámu í Kollafirði
17.03.2020 Breyting aðalskipulags og nýtt deiliskipulag - golfvöllur sunnan Rifs, Snæfellsbæ
16.03.2020 Deiliskipulag við Reynivelli – hótel
16.03.2020 Skógrækt í landi Hallfriðarstaða, Hörgárdal
11.03.2020 Umsókn Íslenska kalkþörungafélagsins ehf. um leyfi til tilraunatöku úr Kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi
11.03.2020 Tillaga að friðlýsingu Goðafoss
26.02.2020 5.000 tonna fiskeldi Landeldis ehf. í Þorlákshöfn, frummatsskýrsla
26.02.2020 Breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps auglýsing
25.02.2020 Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi við Ástjörn og breyting á deiliskipulagi Ásvalla - Haukasvæði
25.02.2020 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir Leiðarenda
21.02.2020 Deiliskipulagstillag fyrir Kringlu 4 L227914, frístundabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi
21.02.2020 Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags fyrir Nesvík á Kjalarnesi
20.02.2020 Breytingar á aðal- og deiliskipulagi vegna búsetukjarna við Kirkjubraut 20
20.02.2020 Stóri Botn - Furugerði Hvalfjarðarsveit
20.02.2020 Skipulags og matslýsing vegna Hvalárvirkjunar, Árneshreppi
19.02.2020 Hreinsistöð fráveitu á Selfossi, frummatsskýrsla
17.02.2020 Skógræktaráform í landi Fremri-Hvestu, Arnarfirði
17.02.2020 Tillaga að matsáætlun fyrir vindorkugarð að Sólheimum, Dalabyggð
11.02.2020 Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63), frummatsskýrsla
05.02.2020 Deiliskipulag fyrir lóðir úr landi Jarlsstaða, Stóru-Völlum í Landsveit, Rangárþingi ytra
05.02.2020 Tillögur að breytingu aðalskipulags Norðurþings 2010 og nýtt deiliskipulag vegna fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri
04.02.2020 Umsókn um leyfi til músaveiða
04.02.2020 Viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn og efnislosun - frummatsskýrsla
04.02.2020 Sauðárkrókshöfn - skipulagslýsing fyrir deiliskipulag 2020
03.02.2020 Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði
03.02.2020 Deiliskipulagstillaga Hafnarnes
03.02.2020 Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag - þétting byggðar í Innbæ á Höfn
30.01.2020 Endurskoðun aðalskipulags Skaftárhrepps 2020-2032
24.01.2020 Bragðavellir - Snædalsfoss - deiliskipulag
22.01.2020 Skeldýrarækt í Skötufirði
22.01.2020 Landfylling og brú yfir Fossvog
20.01.2020 Fuglaskoðunarskýli við Skoruvíkurbjarg á Langanesi
20.01.2020 Stækkun fiskeldis Stofnfisks við Vogavík, Sveitarfélaginu Vogum
14.01.2020 Efri-Reykir í Bláskógabyggð, hótel og baðlón
13.01.2020 Jarðhitanýting á Hjalteyri
08.01.2020 Áform um friðlýsingu votlendissvæðis Fitjaár í Skorradal
03.01.2020 Tillaga á breytingu aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020
03.01.2020 Deiliskipulagslýsing og auglýsing vegna breytingar á vindorku við Lagarfoss

 

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |