Gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir þjónustu Náttúrufræðistofnunar Íslands nr. 266/2016 er ákvörðuð af umhverfis- og auðlindaráðuneyti og er auglýst í Stjórnartíðindum.

GJALDSKRÁ
fyrir þjónustu Náttúrufræðistofnunar Íslands.

1. gr.

Gjald fyrir útselda vinnu sérfræðings.

Náttúrufræðistofnun Íslands innheimtir gjald samkvæmt gjaldskrá þessari fyrir rannsóknir og ráð­gjöf sem falla undir 4. gr. laga nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur sam­kvæmt 5. gr. laga nr. 60/1992.

Gjald fyrir hverja klukkustund skal vera eftirfarandi án vsk:

a) Fyrir sérfræðinga I kr. 13.895
b) Fyrir sérfræðinga II kr. 12.420
c) Fyrir sérfræðinga III kr. 10.945

2. gr.

Skordýra- og sveppagreiningar.

Náttúrufræðistofnun Íslands innheimtir gjald fyrir greiningu á skordýrum og sveppum samkvæmt 5. gr. laga nr. 60/1992.

Gjald fyrir skordýragreiningu til almennings skal vera kr. 2.640.
Gjald fyrir sveppagreiningu til almennings skal vera kr. 5.260.

3. gr.

Útgáfa rita.

Náttúrufræðistofnun Íslands innheimtir gjald fyrir útgáfu rita samkvæmt 5. gr. laga nr. 60/1992.

Gjald fyrir hvert rit skal vera eftirfarandi, án vsk:

a) Fyrir fjölrit Náttúrufræðistofnunar kr. 1.700
b) Fyrir Blika kr. 2.000

4. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Gjaldskráin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 514/2014 fyrir þjónustu Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 30. mars 2016.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Stefán Guðmundsson.

 

B deild - Útgáfud.: 31. mars 2016

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

  • Fela
  • |