Tillögur um rjúpnaveiði 2016

07.09.2016
Rjúpa, kvenfugl
Mynd: Ólafur Karl Nielsen
Rjúpa, kvenfugl, á Tjörnesi í maí 2015.

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur metið veiðiþol rjúpnastofnsins 2016 og sendi niðurstöðurnar til umhverfis- og auðlindaráðherra þann 6. september síðastliðinn. Stofnunin leggur til að ráðlögð rjúpnaveiði í haust verði 40 þúsund fuglar, en hún var 54 þúsund fuglar á síðasta ári. Stofnunin leggur mikla áherslu á að hvergi verði slakað á í þeirra viðleitni að draga sem mest úr heildarafföllum rjúpunnar.

Viðkoma rjúpunnar var metin með talningum í tveimur landshlutum síðsumars. Hlutfall unga reyndist vera 76% á Norðausturlandi og 77% á Suðvesturlandi. Rjúpnastofninn er í lágmarki um vestanvert landið en í niðursveiflu um landið austanvert. Reiknuð heildarstærð varpstofns rjúpu vorið 2016 var metin 132 þúsund fuglar, en var 187 þúsund fuglar 2015. Framreiknuð stærð veiðistofns 2016 er 453 þúsund fuglar miðað við 620 þúsund fugla 2015. Þessir útreikningar byggja á gögnum fyrir Norðausturland og ofmeta stærð stofnsins nær örugglega.

Miðað við niðurstöður rjúpnatalninga í Hrísey og á Kvískerjum, sem ná allt aftur til ársins 1963, er árið 2016 á bilinu tuttugasta til þrítugasta lakasta miðað við 100 ár. Rjúpnafjöldinn á þessu ári er vel undir meðallagi miðað við síðustu 50 ár.

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákvað haustið 2013 að rjúpnaveiðitíminn yrði 12 dagar næstu þrjú ár, nema eitthvað óvænt kæmi upp á. Niðurstöður Náttúrufræðistofnunar  sýna í sjálfu sér ekkert óvænt en stofninn er lítill. Stofnunin leggur til að fyrirkomulag veiða verði með óbreyttum hætti á þessu ári.

Útreikningar Náttúrufræðistofnunar á ráðlagðri veiði upp á 40 þúsund fugla miðast við að áhrif veiða séu ekki önnur en þau að veiðiafföll bætast að fullu við náttúruleg afföll.

 

Greinargerð um veiðiþol rjúpnastofnsins 2016 (pdf, 116 KB)

Bréf til umhverfisráðherra (pdf, 92 KB)