Borkjarnasafn

Borkjarnasafn Náttúrfræðistofnunar Íslands samanstendur af um 70 km af borkjörnum og miklu magni borsvarfs úr vísindalegum og hagnýtum rannsóknaborunum um allt land. Borkjarnar og borsvarf gera mögulegt að skoða þann hluta berggrunnsins sem ekki er sýnilegur á yfirborði jarðar og eru nauðsynleg gögn við jarðvísindalegar rannsóknir, hvort sem um ræðir grunnrannsóknir eða hagnýtar rannsóknir í þágu mannvirkjaframkvæmda eða nýtingar náttúruauðlinda.

Í safninu eru meðal annars varðveittir borkjarnar úr rannsóknarborunum í Surtsey árin 1979 og 2017 sem varpa merku ljósi á innri þróun eyjarinnar eftir gos, sem og kjarni úr 2 km djúpri rannsóknaholu sem boruð var í Reyðarfirði árið 1978. Einnig er í safninu mikill fjöldi kjarna sem boraðir voru vegna jarðgangnagerðar, virkjanaframkvæmda og annarra orkurannsókna.

Aðstaða

Borkjarnasafnið er varðveitt á Breiðdalsvík í 990 fm húsi í hjarta bæjarins. Verið er að innrétta vinnslustofu þar sem hægt verður að skoða, mynda og taka sýni úr safnkostinum.

Safnið er starfrækt í nánu samstarfi við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík. Umsjónarmaður borkjarnasafnsins er jafnframt verkefnisstjóri við rannsóknasetrið og gestir sem nýta sér rannsóknaaðstöðu á safninu geta fengið skrifstofuaðstöðu á setrinu.

Gagnagrunnur

Safnkosturinn er skráður í gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar. Hægt er að skoða yfirlit yfir borkjarna í gagnagrunninum í jarðfræðikortasjá stofnunarinnar.  Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í gegnum WFS-þjónustu (sjá leiðbeiningar um hvernig nálgast megi þær gegnum opna hugbúnaðinn QGIS ).

Sýnataka til rannsókna

Heimilt er að taka sýni úr borkjörnum og borsvarfi safnsins til rannsókna og greiningar. Um það gilda sýnatökureglur  sem er ætlað að stuðla að jafnvægi milli nýtingar og varðveislu kjarna og svarfs og auka varðveislugildi safnkostsins.

Einnig er heimilt að fá hluta safnkostsins, t.d. heila borkjarna, að láni til kennslu, rannsókna eða annarra sérhæfðra verkefna. Um slík lán gilda reglur Náttúrufræðistofnunar Íslands um gripalán.

Þeim sem vilja óska eftir sýnum úr borkjörnunum til rannsókna er bent á að hafa samband við umsjónarmann borkjarnasafnsins. Hægt er að óska eftir að fá sýni send eða koma á safnið til að taka eigin sýni.

Skil á borkjörnum og borsvarfi til safnsins

Borkjarnasafnið tekur á móti borkjörnum og borsvarfi til varðveislu í safnkostinum. Nánari leiðbeiningar fyrir aðila sem vilja gefa slík sýni í safnið má nálgast hjá umsjónarmanni.