Rauðisandur ©Olga Kolbrún Vilmundardóttir

Ný Náttúrufræðistofnun

Lesa meira
Fræðslumyndasaga um líffræðilega fjölbreytni

Líffræðileg fjölbreytni

Lesa myndasögur

Vöktun náttúruverndarsvæða og lykilþátta íslenskrar náttúru

Unnið er að því að setja á laggirnar heildstæða vöktunaráætlun á landsvísu til vöktunar náttúruminja á náttúruverndarsvæðum og öðrum svæðum sem eru undir álagi vegna ágangs ferðamanna. Áhersla er lögð á að vakta náttúrufarsþætti sem eru undirstaða náttúruverndargildis svæðanna, svo sem gróður, jarðminjar, fugla eða spendýr eftir því sem við á.

Lesa meira