Náttúrusýningar

Náttúrufræðistofnun Íslands aðstoðar við gerð náttúrusýninga og veitir ráðgjöf þar að lútandi. Í því felst meðal annars lán á náttúrugripum og liðveisla við uppsetningu sýninga.

Meðal safna og sýninga þar sem stofnunin hefur veitt aðstoð má nefna Hvalasafnið í Húsavík, Selasetur Íslands á Hvammstanga, Náttúrugripasafn BorgarfjarðarFuglasafn Sigurgeirs í Mývatnssveit, báta- og hlunnindasýning á Reykhólum, fuglasafn á Hótel Reykjavík Natura og Borgarsögusafn.

Náttúrufræðistofnun á rætur að rekja til náttúrugripasafnsins, sem Hið íslenska náttúrufræðifélag stofnaði árið 1889. Árið 1947 afhenti félagið ríkinu náttúrugripasafnið til eignar og voru fyrstu lögin um það sett 1951 og fékk það þá nafnið Náttúrugripasafn Íslands. Árið 1965 voru lögin endurskoðuð og fékk safnið þá nýtt heiti, Náttúrufræðistofnun Íslands, og umfangsmeira hlutverk en áður. Stofnuninni bar m.a. að „koma upp sem fullkomnustu vísindalegu safni íslenskra og erlendra náttúrugripa og varðveita það“ auk þess að „koma upp sýningarsafni sem veiti sem gleggst yfirlit um náttúru Íslands og sé opið almenningi“. Sýningarsafnið var starfrækt í Safnahúsinu við Hverfisgötu árin 1908 til 1960 og í húsnæði Náttúrufræðistofnunar við Hlemmtorg árin 1967 – 2008. Árið 2007 var sérstök stofnun sett á fót, Náttúruminjasafn Íslands, sem byggja skyldi upp og reka sýningar- og fræðslusafn og þar með lauk skyldu Náttúrufræðistofnunar til að reka sýningarsafn opið almenningi. Eftir sem áður rekur stofnunin umfangsmikil og verðmæt gripasöfn í vísindaskyni, sem innihalda nokkrar milljónir náttúrugripa.