Leyfisveitingar

Leyfi fyrir útflutningi náttúrugripa

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur umsjón með útgáfu á leyfi fyrir útflutning náttúrugripa en samkvæmt lögum um stofnunina nr. 60/1992 má ekki flytja úr landi náttúrugripi nema með leyfi hennar og getur stofnunin sett skilyrði hverju sinni. Sama á við um örverur sem eiga uppruna sinn á jarðhitasvæðum og erfðaefni þeirra. Stofnuninni er ætlað að meta hvort eitthvað það sem finna má í náttúrunni sé það sérstakt eða fágætt að um sé að ræða náttúrugrip sem hafi það mikið gildi fyrir Ísland að um sé að ræða ,,þjóðargersemi“ sem ekki megi heimila að flytja úr landi. Til glöggvunar má til dæmis nefna fágætar steindir og steingervinga.

Gjald vegna úgáfu á útflutningsleyfi fyrir rannsóknarsýni er kr. 58.500 og vegna útgáfu á útflutningsleyfi til almennings fyrir minjagripi og uppstoppuð dýr kr. 8.400, samkvæmt gjaldskrá Náttúrufræðistofnunar.

Fylla þarf út eyðublað (pdf) og senda formlegt erindi til stofnunarinnar á netfangið ni@ni.is.

Fuglamerkingaleyfi

Náttúrufræðistofnun Íslands ber samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 að sjá um fuglamerkingar og hefur ein heimild til að láta merkja villta fugla á Íslandi.

Fuglamerkingar eru stundaðar af fuglaáhugamönnum og fuglafræðingum sem fengið hafa tilskilið merkingaleyfi. Almennt merkingaleyfi felst í því að merkingamaður fær heimild til að handsama villta fugla, setja á þá málmmerki og sleppa að merkingu lokinni. Allar aðrar merkingar eru óheimilar nema með sérstöku viðbótarleyfi. Merkingamenn taka að sér merkingar sem sjálfboðaliðar en fá jafnframt aukin réttindi til að umgangast villta fugla.

Nánari upplýsingar má fá hjá stofnunni í síma 590 0500 eða með tölvupósti í netfangið fuglamerki@ni.is.

Nánar um fuglamerkingar.