Pöddur

Á Íslandi finnast hryggleysingjar af nokkrum fylkingum á þurru landi. Liðdýr (Arthropoda) er tegundaríkust fylkinganna með um 2.000 þekktar tegundir og á vef NÍ er fjallað um rúmar 450 tegundir. Aðrar fylkingar eru mun fáliðaðri. Lindýr (Mollusca) er með 46 tegundir snigla og á vef NÍ er fjallað um tæplega 30 tegundir snigla. Fylkingin liðormar (Annelida) er með 13 tegundir skilgreindar og á vef NÍ er fjallað um 6 tegundir. Auk þess er ótilgreindur fjöldi ókannaðra hvítmaðka (Enchytraeidae) en sjórinn hýsir meginþorra tegunda þessara fylkinga.

SKOÐA FLOKKUNARKERFI OG LEITA AÐ PÖDDUM

Aðrar fylkingar eru lítt rannsakaðar og lítið vitað um tegundafjölda innan þeirra. Rannsóknaverkefni tengt bessadýrum (Tardigrada) skilaði af sér 42 tegundum. Þráðormar (Nematoda) er vanþekkt fylking en ljóst að tegundir skipta hundruðum. Þar er að finna tegundir sem lifa í jarðvegi og aðrar sem innvortis sníkjudýr í öðrum dýrum eða plöntum. Þá eru ónefndir flatormar (Plathyhelminthes) sem lifa bæði frjálsir og sem innvortis sníkjudýr í dýrum, svo og bandormar (Cestoda) sem allir lifa sníkjulífi. Óvissa ríkir um fjölda tegunda af þessum dýrahópum.

Rannsóknir Náttúrufræðistofnunnar Íslands á landhryggleysingjum hafa einkum beinst að liðdýrum, lindýrum og liðormum. Lögð hefur verið áhersla á að kanna hvaða tegundir finnast á landinu, útbreiðslu þeirra og lífshætti, hvernig nýjar tegundir berast að og nema land. Fjölmörg rannsóknaverkefni hafa einnig beinst að stöðu og hlutverki smádýranna í vistkerfum.

Ef til vill er umdeilanlegt hvaða smádýr skuli teljast landdýr og hver vatnadýr. Margar tegundir alast upp í vatni en fullorðnu dýrin fara upp á land til að makast og jafnvel nærast eins og til dæmis rykmý (Chironomidae) og bitmý (Simuliidae). Önnur eru að grunni til landdýr en ala mest allan sinn lífsferil undir vatnsborði eins og vatnabjöllur (Dytiscidae, Haliplidae). Hér eru smádýr sem eru háð landlífi á einhverjum kafla lífsferilsins talin til landdýra.