Skipurit

Náttúrufræðistofnun Íslands er skipt í fjögur svið; tvö kjarnasvið sem endurspegla meginhlutverk stofnunarinnar eins og þau eru mótuð í lögum, stefnumótun og starfi og tvö stoðsvið sem fela í sér verkefni sem ganga þvert á kjarnastarfsemina. Að auki eru teymi sem vinna að ákveðnum verkefnum til lengri eða skemmri tíma, þvert á svið.

Framkvæmdastjórn er skipuð forstjóra og sviðsstjórum. Settur forstjóri er Eydís Líndal Finnbogadóttir.

Svið

Rannsóknir og vöktun

Svið rannsókna og vöktunar er vettvangur vísindalegra rannsókna á náttúru Íslands í dýrafræði, grasafræði og jarðfræði. Meðal verkefna eru:

 • Kerfisbundin skráning og rannsóknir á íslenskri náttúru
 • Kortlagning líffræði og jarðfræði
 • Vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru
 • Umsjón fuglamerkinga
 • Ýmsar þjónusturannsóknir

Sviðsstjóri er Sunna Björk Ragnarsdóttir

Vísindasöfn og miðlun

Svið vísindasafna og miðlunar er vettvangur vísindalegra rannsókna á náttúru Íslands í dýrafræði, grasafræði og jarðfræði og miðlun upplýsinga um náttúru landsins. Meðal verkefna eru:

 • Kerfisbundin skráning og rannsóknir á íslenskri náttúru
 • Varðveisla náttúrugripa, ritsmíða og annarra gagna í vísindalegum heimildasöfnum og gagnagrunnum
 • Ráðgjöf við uppbyggingu sýningarsafna um náttúrufræði
 • Miðlun þekkingar um íslenska náttúru til skóla, fjölmiðla og almennings
 • Umsjón bókasafns, skjala- og ljósmyndasafns, vefs og útgáfu
 • Kortagerð og landupplýsingar

Sviðsstjóri er Anna Sveinsdóttir

Náttúruvernd

Svið náttúruverndar fer með margvísleg verkefni sem ganga þvert á kjarnasviðin tvö og tengjast því hlutverki stofnunarinnar að stuðla að vernd náttúrunnar, viðhalda fjölbreytni og leiðbeina um skynsamlegra nýtingu auðlinda. Meðal verkefna eru:

 • Ráðgjöf um hóflega nýtingu náttúrulegra auðlinda
 • Ráðgjöf til ráðherra
 • Umsagnir, svo sem um skipulagsmál og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
 • Skráning náttúruminja og mat á verndargildi þeirra
 • Umsjón með C-hluta náttúruminjaskrár
 • Umsjón með válistum
 • Alþjóðasamskipti

Sviðsstjóri er Snorri Sigurðsson

Rekstur

Rekstrarsvið heldur utan um málaflokka er varða daglegan rekstur stofnunarinnar. Þeir helstu eru:

 • Fjármálastjórn
 • Mannauður
 • Umsjón með húsnæði, eldhúsi og móttöku
 • Verkbókhald og vinnustund
 • Rekstur tölvukerfis

Sviðsstjóri er Lilja Víglundsdóttir