GRÓÐUR

Gróður samanstendur af hópi plantna sem myndar þekju á yfirborði jarðar. Hægt er að fjalla um gróður út frá mismunandi þáttum, svo sem tegundum (flóru), samsetningu gróðurs, útbreiðslu í tíma og rúmi, landfræðilegum einingum eða lífsformi. Til plantna teljast mosar, byrkningar, berfrævingar, blómplöntur (dulfrævingar) og grænþörungar. Plöntur eru því margbrotnar að stærð og gerð, frá smáum þörungum upp í stór tré.

Gróðurfar stjórnast af ýmsum þáttum í umhverfinu og þar skipta veðurfar og jarðgrunnur miklu máli. Hér á landi eru úthafsloftslag, gosvirkni, hreyfingar skriðjökla og ofbeit á meðal þeirra þátta sem eru óhagstæðir fyrir vöxt og framvindu gróðurs. Allmiklar breytingar hafa orðið á gróðurfari frá landnámi. Ýmis umskipti á gróðri eiga sér einnig stað um þessar mundir sem rekja má til áhrifa mannsins.

Ísland er fremur hrjóstrugt land og einungis fjórðungur landsins er þakinn gróðri. Á láglendi er landið fremur vel gróið en í 200–400 metra hæð yfir sjávarmáli dregur mjög úr gróðri og þegar komið er í 700 metra hæð er landið að mestu gróðursnautt. Gróður landsins einkennist af lágvöxnum plöntum og fremur fáum villtum plöntum. Í aldanna rás hefur orðið eyðing á gróðri og skógi, hvoru tveggja vegna áhrifa náttúruaflanna og áhrifa mannsins. Talið er að við landnám hafi 60% landsins verið gróið land en er nú um 25%.

Gróður er flokkaður á ýmsa vegu og í mismunandi mælikvörðum. Hér á landi hefur hann meðal annars verið flokkaður í gróðurlendi og gróðurfélög en til viðbótar gegnir hann stóru hlutverki við skilgreiningu vistgerða. Uppruni gróðurs er af ólíkum toga, hann getur verið náttúrulegur og villtur en einnig alfarið ræktaður.