Brimasamar sandfjörur

F2.11

EUNIS-flokkun

A2.22 Barren or amphipod-dominated mobile sand shores.

Brimasamar sandfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Brimasöm sandfjara á Dyrhólasandi. Fjörubeðurinn er blanda af grófum sandi og möl. – Barren mobile sand shore in southern Iceland, made of a mixture of coarse sand and gravel.

Setfjörur
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Brimasöm sandfjara við Vík í Mýrdal. – Barren mobile sand shore in southern Iceland.

Lýsing

Mjög skjóllitlar sandfjörur, yfirleitt tiltölulega mjóar ræmur fyrir opnu hafi. Sandurinn hreyfist oft og mikið, sem skapar erfið lífsskilyrði. Svartar sandfjörur eru einkennandi fyrir Ísland og eru nánast samfleytt um mestallt Suðurland. Sjaldgæfari eru ljósar sandfjörur og eru þær að mestu leyti á sunnanverðu Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Máfar og selir sjást oft á þessum fjörum en að öðru leyti virðast þær lífvana. Þó er fjöldi örsmárra dýra niðurgrafinn í fjörusandinn, t.d. flatormar, þráðormar og krabbaflær (Emil Ólafsson 1991, Delgado o.fl. 2003). Stundum rekur fiska og önnur dýr upp í fjörurnar, sem fjöldi fugla nýtir sér til fæðu.

Fjörubeður

Möl, sandur.

Fuglar

Mjög lítið og fábreytt fuglalíf nema þar sem fisk eða annað æti rekur á fjörur.

Útbreiðsla

Mestöll fjaran frá Þjórsárósum og austur til Hamarsfjarðar, auk allstórra svæða, m.a. við Héraðsflóa, Öxarfjörð og Skjálfandaflóa.

Verndargildi

Lágt.

Útbreiðslukort brimasamar sandfjörur

Brimasamar sandfjörur eru um 9% (95 km2) af fjörum landsins og eru víðáttumestar á Suðurlandi. – Barren mobile sand shores cover 9% (95 km2) of the coast of Iceland, forming wide stretches along the southern shores.

Áberandi dýr – Conspicuous animals
Iðormar Turbellaria
Þráðormar Nematoda
Ánar Oligochaeta
Krabbaflær Copepoda
Sjómaurar Halacaridae
Burstaormar Polychaeta

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, brimasamar sandfjörur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá

 

Heimildir

Delgado J.D., Núnez J., Riera R. & Monterroso Ó. 2003. Abundance and diversity patterns of annelids from intertidal sandy beaches in Iceland. Hydrobiologia 496: 311-319.

Emil Ólafsson 1991. Intertidal meiofauna in Iceland. Ophelia 33(1): 55-65.