Álftafjörður

FG-A 3

Hnit – Coordinates: N64,56167, V14,50612
Sveitarfélag – Municipality: Djúpavogshreppur
IBA-viðmið – Category: A4i, B1i, B2
Stærð svæðis – Area: um 4.200 ha

Álftafjörður á Austfjörðum er stundum flokkaður sem sjávarlón. Víðáttumiklar leirur og sjávarfitjar eru alþjóðlega mikilvægur viðkomustaður vaðfugla á fartíma, einkum þó jaðrakans að vori (4.000 fuglar kringum árið 2000 og yfir 5.000 á síðari árum). Fjöldi álfta á fjaðrafellitíma nær líka alþjóðlegum verndarviðmiðum (1.063 fuglar).

Álftafjörður er á náttúruminjaskrá og IBA-skrá. Hamarsfjörður hefur oft verið talinn með Álftafirði sem mikilvægt fuglasvæði en miðað við þekkta dreifingu fugla á þessu svæði virðist það vera ofrausn.

Helstu fuglategundir í Álftafirði – Key bird species in Álftafjörður

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (fuglar)
Number (birds)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Álft1 Cygnus cygnus Fellir–Moult 1.063 2005 4,1 B1i
Jaðrakan2 Limosa limosa Far–Passage 4.000 1999–2002 10,0 A4i, B1i, B2
1Arnþór Garðarsson, óbirt heimild. – Unpublished source.
2Jennifer A. Gill, óbirt heimild. – Unpublished source.

English summary

Álftafjörður coastal lagoon and mudflats, SE-Iceland, are an internationally important staging site for Limosa limosa (4,000 birds) as well as a moulting site for Cygnus cygnus (1,063 birds).

Opna í kortasjá – Open in map viewer