Andey

SF-A 9

Hnit – Coordinates: N64,89588, V13,69319
Sveitarfélag – Municipality: Fjarðabyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 524 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Andey liggur í mynni Fáskrúðsfjarðar að norðan. Hún er 30 ha að stærð, lág, flöt og grasi vaxin. Í Andey er lundabyggð (15.000 pör) og einnig verulegt æðarvarp. Svæðið telst vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Helstu varpfuglar í Andey – Key bird species breeding in Andey*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Lundi Fratercula arctica Varp–Breeding 15.000 2014 0,7  
Alls–Total     15.000     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson og Erpur Snær Hansen. Lundatal. Í undirbúningi.

English summary

Andey island, E-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs). The main species breeding there is Fratercula arctica (15,000 pairs). 

Opna í kortasjá – Open in map viewer