Eyjar, Breiðdalsvík

SF-A 10

Hnit – Coordinates: N64,75595, V13,99796
Sveitarfélag – Municipality: Breiðdalshreppur
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 1.279 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Eyjar eða Breiðdalseyjar við sunnanverða Breiðdalsvík er samnefni á allmörgum grösugum eyjum og hólmum. Þar er lundabyggð (10.500 pör) og einnig verulegt æðarvarp. Svæðið telst vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Helstu varpfuglar í Eyjum, Breiðdalsvík – Key bird species breeding in Eyjar, Breiðdalsvík*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Lundi Fratercula arctica Varp–Breeding 10.500 2014 0,5  
Alls–Total     10.500     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson og Erpur Snær Hansen. Lundatal. Í undirbúningi.

English summary

Eyjar islands, E-Iceland, are an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs). The main species breeding there is Fratercula arctica (10,500 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer