Hornafjörður–Kolgríma

VOT-A 4

Hnit – Coordinates: N64,22148, V15,57748
Sveitarfélag – Municipality: Hornafjörður
IBA-viðmið – Category: A4i, A4iii, B1i
Stærð svæðis – Area: um 16.670 ha

Flæðilöndin frá Hornafjarðarfljóti vestur að Kolgrímu eru nánast samfellt votlendi sem hefur gróið mikið upp eftir að jökulárnar sem flæmdust þarna um voru hamdar eða færðust í fasta farvegi upp úr miðri síðustu öld. Mikið fuglalíf er á þessu svæði og er það alþjóðlega mikilvægt fyrir álft á varptíma (um 150 pör) og fartíma (603 fuglar) og heiðagæs (36.000 fuglar) og helsingja (10.000 fuglar) á fartíma. Væntanlega fara miklu fleiri fuglar þarna um en tilgreindar tölur benda til. Óvenju mikið af óðinshana verpur austan við Hornafjarðarfljót og mikið af vaðfuglum fer einnig um svæðið (Regína Hreinsdóttir o.fl. 2006).

Svæðið er á IBA-skrá.

Helstu fuglategundir á svæðinu Hornafjörður–Kolgríma – Key bird species in the area Hornafjörður–Kolgríma

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (fuglar)
Number (birds)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Lómur1 Gavia stellata Varp–Breeding *30 2016 2,0  
Álft2 Cygnus cygnus Varp–Breeding *150 2012 1,4 B1i
Álft3 Cygnus cygnus Far–Passage 603 1982 5,5 B1i
Heiðagæs4 Anser brachyrhynchus Far–Passage 36.000 2012 10,0 A4i, A4iii, B1i
Helsingi5 Branta leucopsis Varp–Breeding *143 2013 20,4  
Helsingi6 Branta leucopsis Far–Passage 10.000 2013 12,3 B1i
*Pör. – Pairs.
1Björn Arnarson, óbirt heimild. – Unpublished source.
2Einar Ó. Þorleifsson, gróft mat. – Rough estimate.
3Arnþór Garðarsson og Kristinn H. Skarphéðinsson 1984. A census of the Icelandic Whooper Swan population. Wildfowl 35: 37–47.
4Halldór Walter Stefánsson 2016. Íslenski grágæsastofninn 2012: fjöldi og dreifing á láglendi að vorlagi. Náttúrustofa Austurlands, NA-160156. Neskaupsstaður: Náttúrustofa Austurlands.
5Jóhann Helgi Stefánsson, Kristín Hermannsdóttir og Snævarr Guðmundsson 2015. Helsingjar í Austur-Skaftafellssýslu: stofnstærð og varpútbreiðsla 2014. Höfn í Hornafirði: Náttúrustofa Suðausturlands.
6Náttúrufræðistofnun Íslands, gróft mat. – IINH, rough estimate.

English summary

The Hornafjörður–Kolgríma coastal floodplain, SE-Iceland, includes internationally important staging sites for Cygnus cygnus (603 birds), Anser brachyrhynchus (36,000 birds) and Branta leucopsis (10,000 birds). Breeding Cygnus cygnus also meets the IBA-criteria (150 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer

 

Heimildir – References

Regína Hreinsdóttir, Guðmundur A. Guðmundsson, Kristbjörn Egilsson og Guðmundur Guðjónsson 2006. Gróður og fuglalíf á rannsóknasvæði fyrirhugaðrar vega- og brúargerðar við Hornafjarðarfljót. Náttúru­fræðistofnun Íslands, NÍ-06015. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands.