Laxárdalsheiði

VOT-V 3

Hnit – Coordinates: N65,25776, V21,38845
Sveitarfélag – Municipality: Dalabyggð, Húnaþing vestra
IBA-viðmið – Category: A4i, B1i, B2
Stærð svæðis – Area: um 56.700 ha

Laxárdalsheiði er notað hér sem samheiti yfir vel gróin heiðalönd, yfirleitt 200−400 m y.s., sem liggja milli Hvammsfjarðar og Hrútafjarðar. Þar er mikið af vötnum og öðru votlendi. Þetta svæði er alþjóðlega mikilvægt á varptíma fyrir himbrima (25 óðul) og álft (192 pör).

Helstu fuglategundir á Laxárdalsheiði – Key bird species in Laxárdalsheiði*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Himbrimi Gavia immer Varp–Breeding **25 2016 5,0 A4i, B1i, B2
Álft Cygnus cygnus Varp–Breeding 192 2012 1,8 B1i
*Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt gögn. – IINH, unpublished data.
**Þekkt óðul. – Known territories.

English summary

Laxárdalsheiði lake studded wetland plateau, NW-Iceland, is an internationally important breeding site for Gavia immer (25 territories) and Cygnus cygnus (192 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer