Málmey

SF-N 4

Hnit – Coordinates: N66,01508, V19,53600
Sveitarfélag – Municipality: Skagafjörður
IBA-viðmið – Category: A4iii, B2
Stærð – Area: 1.461 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Málmey liggur í norðaustanverðum Skagafirði og er 160 ha að stærð. Hún er hömrum girt en graslend, fremur lág, hækkar til norðurs og er hæst 156 m y.s. Eyjan er auðug af fuglalífi og telst vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör), enda verpur þar mikið af lunda (33.450 pör) og hefur honum fjölgað mikið.

Málmey er á IBA-skrá.

Helstu varpfuglar í Málmey á Skagafirði – Key bird species breeding in Málmey, Skagafjörður*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Lundi Fratercula arctica Varp–Breeding 33.450 2014 1,7 B2
Alls–Total     33.450     A4iii
*byggt á Arnþór Garðarsson og Erpur Snær Hansen. Lundatal. Í undirbúningi (in preparation).

English summary

Málmey island, N-Iceland, is one of the largest Fratercula arctica colony in Iceland (33,450 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer